หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 47 27 60% 9 20% 6 13.33% 3 6.67% 45
2 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 49 24 48.98% 12 24.49% 7 14.29% 6 12.24% 49
3 โรงเรียนวัดเบญพาด 29 15 57.69% 6 23.08% 3 11.54% 2 7.69% 26
4 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 29 13 46.43% 10 35.71% 3 10.71% 2 7.14% 28
5 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 40 11 31.43% 10 28.57% 10 28.57% 4 11.43% 35
6 โรงเรียนอนุชนศึกษา 17 11 64.71% 2 11.76% 4 23.53% 0 0% 17
7 โรงเรียนวัดหนองพลับ 22 10 45.45% 4 18.18% 5 22.73% 3 13.64% 22
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 22 10 52.63% 4 21.05% 3 15.79% 2 10.53% 19
9 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 19 10 55.56% 3 16.67% 3 16.67% 2 11.11% 18
10 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 20 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 3 16.67% 18
11 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 18 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
12 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 19 9 47.37% 4 21.05% 4 21.05% 2 10.53% 19
13 โรงเรียนวัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร) 21 8 38.1% 7 33.33% 4 19.05% 2 9.52% 21
14 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 22 8 40% 7 35% 4 20% 1 5% 20
15 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 17 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
16 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
17 โรงเรียนบ้านหนองลาน 17 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
18 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 20 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
19 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 26 7 31.82% 7 31.82% 3 13.64% 5 22.73% 22
20 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 14 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
21 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 15 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
22 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 16 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
23 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
24 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 15 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 14
25 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนวัดหนองปลิง 18 5 31.25% 6 37.5% 1 6.25% 4 25% 16
27 โรงเรียนบ้านเขากรวด 21 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 20
28 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 16 4 25% 8 50% 3 18.75% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 17 4 23.53% 6 35.29% 3 17.65% 4 23.53% 17
30 โรงเรียนวัดพังตรุ 14 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 16 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
32 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 13 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 11 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
34 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 9 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
35 โรงเรียนวัดหนองลาน 12 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 3 25% 12
36 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
37 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
38 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
39 โรงเรียนวัดคร้อพนัน 32 3 11.11% 10 37.04% 8 29.63% 6 22.22% 27
40 โรงเรียนวัดสนามแย้ 16 3 18.75% 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 16
41 โรงเรียนทิพย์พิทยา 20 3 15.79% 7 36.84% 6 31.58% 3 15.79% 19
42 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 18 3 18.75% 5 31.25% 4 25% 4 25% 16
43 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 15 3 21.43% 4 28.57% 6 42.86% 1 7.14% 14
44 โรงเรียนวัดบ้านทวน 11 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 13 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
46 โรงเรียนวัดหนองโรง 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
48 โรงเรียนบ้านซ่อง 13 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 12
49 โรงเรียนบ้านหนองกรด 11 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
50 โรงเรียนบ้านไพรงาม 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านเขาช่อง 8 3 37.5% 0 0% 5 62.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนวัดนาพระยา 8 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
54 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
55 โรงเรียนฐิติวิทยา 20 2 11.76% 5 29.41% 7 41.18% 3 17.65% 17
56 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 15 2 15.38% 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนบ้านเขาศาลา 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนเมตตาจิตต 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
59 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 11 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 9 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
63 โรงเรียนบ้านไผ่สี 8 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
66 โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
67 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนวินัยนุกูล 20 1 5.88% 6 35.29% 7 41.18% 3 17.65% 17
69 โรงเรียนบ้านพนมนาง 11 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 11
70 โรงเรียนบ้านหนองจอก 9 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
71 โรงเรียนบ้านหนองตายอด 12 1 10% 2 20% 5 50% 2 20% 10
72 โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 11 1 10% 2 20% 5 50% 2 20% 10
73 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
74 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 8 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
75 โรงเรียนบ้านดอนสระ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านกระเจา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านวังรัก 9 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
79 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านโคราช 6 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
82 โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 19 0 0% 7 38.89% 4 22.22% 7 38.89% 18
85 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 10 0 0% 4 40% 4 40% 2 20% 10
86 โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 7 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านหนองขุย 8 0 0% 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 12 0 0% 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 8
89 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 7 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 7
90 โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 8 0 0% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 8
91 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
93 โรงเรียนบ้านชายธูป 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านรางยอม 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
95 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 12 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
98 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 5 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
99 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
100 โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
101 โรงเรียนวัดดงสัก (หมั่นวิทยาคาร) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
102 โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ นายวรรษฑีระ ปานบุตร โทร. 081-8556453 e-mail : watteera@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]