หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 1 3 1
2 006 โรงเรียนบ้านกระเจา 4 10 8
3 011 โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 9 16 9
4 013 โรงเรียนบ้านชายธูป 2 4 4
5 014 โรงเรียนบ้านซ่อง 13 29 23
6 016 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 16 37 19
7 018 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 11 12 12
8 020 โรงเรียนบ้านดอนรัก 0 0 0
9 021 โรงเรียนบ้านดอนสระ 5 17 7
10 015 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 7 19 7
11 017 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 1 1 1
12 022 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 49 96 76
13 023 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 22 60 40
14 024 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 14 34 25
15 027 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 19 48 34
16 028 โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 8 17 8
17 025 โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 2 6 4
18 026 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 47 114 69
19 029 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 19 40 28
20 032 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 14 30 21
21 030 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1 2 1
22 031 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 6 17 8
23 035 โรงเรียนบ้านพนมนาง 11 19 8
24 037 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 29 71 49
25 038 โรงเรียนบ้านรางยอม 5 9 5
26 042 โรงเรียนบ้านวังรัก 9 21 9
27 040 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 13 34 18
28 043 โรงเรียนบ้านสระจันทอง 0 0 0
29 044 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 6 13 8
30 045 โรงเรียนบ้านหนองกรด 11 23 11
31 046 โรงเรียนบ้านหนองขุย 8 18 8
32 047 โรงเรียนบ้านหนองจอก 9 20 11
33 049 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 15 45 17
34 050 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 4 8 4
35 052 โรงเรียนบ้านหนองตายอด 12 27 16
36 051 โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 12 20 16
37 053 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 7 16 8
38 055 โรงเรียนบ้านหนองลาน 17 34 24
39 056 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 19 13
40 048 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 6 9 9
41 054 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 5 11 7
42 057 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 12 28 17
43 058 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 10 14 10
44 059 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 6 4
45 060 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 9 27 17
46 062 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 7 22 10
47 061 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 7 18 13
48 007 โรงเรียนบ้านเขากรวด 21 41 21
49 008 โรงเรียนบ้านเขาช่อง 8 18 8
50 009 โรงเรียนบ้านเขาศาลา 9 18 9
51 012 โรงเรียนบ้านแจงงาม 0 0 0
52 010 โรงเรียนบ้านโคราช 6 13 10
53 033 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 16 33 27
54 034 โรงเรียนบ้านไผ่สี 8 20 12
55 036 โรงเรียนบ้านไพรงาม 8 18 13
56 039 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 0 0 0
57 063 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 15 30 23
58 068 โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 7 10 9
59 074 โรงเรียนวัดคร้อพนัน 32 65 41
60 075 โรงเรียนวัดดงสัก (หมั่นวิทยาคาร) 2 6 4
61 076 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 9 19 11
62 078 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 13 29 19
63 077 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 18 36 20
64 079 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 17 37 18
65 080 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 6 20 11
66 081 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 40 93 52
67 085 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 4 7 4
68 086 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 15 45 27
69 083 โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 0 0 0
70 084 โรงเรียนวัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร) 21 44 34
71 087 โรงเรียนวัดนาพระยา 8 16 9
72 088 โรงเรียนวัดบ้านทวน 11 20 11
73 089 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 6 11 6
74 092 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 17 40 23
75 093 โรงเรียนวัดพังตรุ 14 29 25
76 094 โรงเรียนวัดสนามแย้ 16 37 17
77 095 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 15 36 15
78 096 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1 2 1
79 097 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 18 46 31
80 099 โรงเรียนวัดหนองปลิง 18 44 31
81 101 โรงเรียนวัดหนองพลับ 22 41 33
82 102 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 7 21 10
83 105 โรงเรียนวัดหนองลาน 12 18 12
84 104 โรงเรียนวัดหนองโรง 10 23 10
85 103 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 11 25 21
86 108 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 20 38 23
87 106 โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 5 10 7
88 107 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 14 22 16
89 069 โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 2 5 4
90 070 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 5 12 5
91 071 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 12 19 13
92 072 โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 11 28 21
93 073 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 16 30 16
94 090 โรงเรียนวัดเบญพาด 29 69 49
95 098 โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 4 7 6
96 109 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 7 16 9
97 115 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 20 45 29
98 116 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 19 33 26
99 117 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 26 50 29
100 001 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) 0 0 0
101 002 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 8 25 13
102 065 โรงเรียนเมตตาจิตต 8 22 14
103 003 โรงเรียนฐิติวิทยา 20 45 26
104 005 โรงเรียนทิพย์พิทยา 20 36 25
105 064 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 0 0 0
106 067 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 5 0 0
107 110 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0
108 111 โรงเรียนวินัยนุกูล 20 35 25
109 112 โรงเรียนศิริวิทยานุบาล 0 0 0
110 113 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 0 0 0
111 114 โรงเรียนอนุชนศึกษา 17 42 19
112 066 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 22 90 30
รวม 1275 2834 1750
4584

ผู้ดูแลระบบ นายวรรษฑีระ ปานบุตร โทร. 081-8556453 e-mail : watteera@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]