สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 22 12 6 6 40
2 บ้านท่ามะกา 19 8 5 3 32
3 บ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 13 10 3 2 26
4 วัดเบญพาด 13 5 3 2 21
5 วัดตะคร้ำเอน 11 10 10 4 31
6 อนุชนศึกษา 11 2 4 0 17
7 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 10 3 2 3 15
8 วัดสำนักคร้อ 9 5 2 1 16
9 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 9 3 3 2 15
10 วัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร) 8 7 4 2 19
11 บ้านตลุงใต้ 8 7 3 1 18
12 วัดหนองพลับ 8 4 4 3 16
13 วัดพระแท่นดงรัง 8 4 3 2 15
14 บ้านทัพพระยา 8 3 1 1 12
15 บ้านหนองลาน 8 2 4 1 14
16 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 8 2 1 2 11
17 อนุบาลห้วยกระเจา 7 7 3 5 17
18 วัดห้วยสะพาน 7 4 1 0 12
19 บ้านทุ่งประทุน 7 3 4 2 14
20 บ้านดอนตาลเสี้ยน 7 2 2 3 11
21 ราชประชานุเคราะห์ 45 6 4 3 2 13
22 บ้านหลุมหิน 6 4 2 0 12
23 วัดทุ่งสมอ 6 3 1 4 10
24 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 6 3 1 2 10
25 บ้านบึงวิทยา 5 6 2 1 13
26 วัดหนองปลิง 5 6 1 4 12
27 บ้านเขากรวด 5 5 5 5 15
28 วัดเขาใหญ่ 4 8 3 1 15
29 วัดพังตรุ 4 6 3 0 13
30 บ้านโป่งกูป 4 6 1 1 11
31 วัดดอนแสลบ 4 3 3 4 10
32 วัดดอนชะเอม 4 3 3 1 10
33 วัดหนองไม้แก่น 4 2 3 0 9
34 วัดดอนขมิ้น 4 2 0 1 6
35 วัดหนองลาน 4 1 4 3 9
36 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 4 0 1 1 5
37 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 4 0 1 0 5
38 วัดเขารักษ์ 4 0 1 0 5
39 วัดคร้อพนัน 3 10 8 6 21
40 วัดสนามแย้ 3 8 3 2 14
41 วัดดอนเจดีย์ 3 5 4 4 12
42 ประชาวิทยาคาร 3 4 6 1 13
43 วัดบ้านทวน 3 3 4 0 10
44 บ้านวังไผ่ 3 3 3 2 9
45 วัดหนองโรง 3 3 2 1 8
46 บ้านห้วยลึก 3 3 1 2 7
47 บ้านซ่อง 3 2 5 2 10
48 บ้านหนองกรด 3 2 4 1 9
49 บ้านไพรงาม 3 2 2 1 7
50 บ้านหนองเจริญสุข 3 2 1 0 6
51 บ้านเขาช่อง 3 0 5 0 8
52 วัดนาพระยา 3 0 2 3 5
53 บ้านสระลุมพุก 3 0 1 1 4
54 ทิพย์พิทยา 2 6 5 3 13
55 ฐิติวิทยา 2 5 7 3 14
56 วัดสระลงเรือ 2 4 5 2 11
57 บ้านเขาศาลา 2 3 3 1 8
58 เมตตาจิตต 2 3 1 2 6
59 บ้านหนองนางเลิ้ง 2 3 1 0 6
60 บ้านดอนมะขาม 2 3 0 2 5
61 บ้านบ่อหว้า 2 2 2 0 6
62 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 2 1 3 3 6
63 บ้านไผ่สี 2 1 3 1 6
64 วัดใหม่เจริญผล 2 1 3 1 6
65 บ้านอุโลกสี่หมื่น 2 1 2 2 5
66 วัดห้วยตะเคียน 2 0 1 2 3
67 บ้านห้วยยาง 2 0 0 0 2
68 วินัยนุกูล 1 6 7 3 14
69 บ้านพนมนาง 1 4 2 4 7
70 บ้านหนองจอก 1 3 2 2 6
71 วัดเขาสามสิบหาบ 1 2 5 2 8
72 บ้านหนองตายอด 1 2 5 2 8
73 บ้านหนองหิน 1 2 3 2 6
74 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 1 2 1 2 4
75 บ้านดอนสระ 1 2 1 0 4
76 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 1 2 1 0 4
77 บ้านกระเจา 1 2 0 0 3
78 บ้านวังรัก 1 1 2 2 4
79 บ้านหนองตาคง 1 1 2 0 4
80 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 1 0 3
81 บ้านโคราช 1 0 0 3 1
82 วัดเขาตะพั้น 1 0 0 0 1
83 วัดสาลวนาราม 1 0 0 0 1
84 บ้านนาใหม่ 0 7 4 7 11
85 บ้านห้วยด้วน 0 4 4 2 8
86 วัดกระต่ายเต้น 0 4 2 1 6
87 บ้านหนองขุย 0 3 4 1 7
88 บ้านหนองตาแพ่ง 0 3 2 3 5
89 บ้านอ่างหิน 0 3 1 3 4
90 บ้านทุ่งมังกะหร่า 0 2 3 3 5
91 วัดบ้านน้อย 0 2 3 1 5
92 บ้านดอนเขว้า 0 2 2 3 4
93 บ้านชายธูป 0 2 0 0 2
94 บ้านรางยอม 0 1 2 1 3
95 วัดทุ่งมะกรูด 0 1 2 1 3
96 บ้านดอนเตาอิฐ 0 1 0 0 1
97 วัดเขาสะพายแร้ง 0 0 2 0 2
98 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 3 0
99 บ้านบ่อระแหง 0 0 0 1 0
100 บ้านท่าพะเนียง 0 0 0 0 0
101 วัดดงสัก (หมั่นวิทยาคาร) 0 0 0 0 0
102 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0
รวม 373 310 256 175 1,114