สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ามะกา 7 8 5 20 19 8 5 3 32
2 วัดตะคร้ำเอน 5 6 2 13 11 10 10 4 31
3 วัดห้วยสะพาน 4 4 1 9 7 4 1 0 12
4 บ้านบึงวิทยา 4 0 1 5 5 6 2 1 13
5 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 3 7 8 18 22 12 6 6 40
6 วัดเบญพาด 3 4 1 8 13 5 3 2 21
7 วัดพระแท่นดงรัง 3 4 1 8 8 4 3 2 15
8 บ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 3 2 2 7 13 10 3 2 26
9 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 3 2 1 6 9 3 3 2 15
10 ราชประชานุเคราะห์ 45 3 1 0 4 6 4 3 2 13
11 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 3 1 0 4 4 0 1 0 5
12 วัดหนองลาน 3 0 1 4 4 1 4 3 9
13 วัดทุ่งสมอ 3 0 0 3 6 3 1 4 10
14 วัดสำนักคร้อ 2 4 1 7 9 5 2 1 16
15 บ้านทัพพระยา 2 3 1 6 8 3 1 1 12
16 บ้านตลุงใต้ 2 3 0 5 8 7 3 1 18
17 อนุชนศึกษา 2 2 2 6 11 2 4 0 17
18 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 2 2 1 5 10 3 2 3 15
19 วัดเขาใหญ่ 2 2 1 5 4 8 3 1 15
20 บ้านหนองลาน 2 1 2 5 8 2 4 1 14
21 อนุบาลห้วยกระเจา 2 1 2 5 7 7 3 5 17
22 วัดเขารักษ์ 2 1 0 3 4 0 1 0 5
23 วัดดอนแสลบ 2 0 3 5 4 3 3 4 10
24 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 2 0 1 3 4 0 1 1 5
25 วัดสนามแย้ 2 0 1 3 3 8 3 2 14
26 บ้านเขากรวด 1 3 1 5 5 5 5 5 15
27 บ้านทุ่งประทุน 1 3 0 4 7 3 4 2 14
28 วัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร) 1 2 3 6 8 7 4 2 19
29 วัดหนองพลับ 1 1 2 4 8 4 4 3 16
30 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1 1 1 3 8 2 1 2 11
31 วัดพังตรุ 1 1 1 3 4 6 3 0 13
32 บ้านหลุมหิน 1 1 0 2 6 4 2 0 12
33 บ้านโป่งกูป 1 1 0 2 4 6 1 1 11
34 บ้านหนองกรด 1 1 0 2 3 2 4 1 9
35 บ้านหนองเจริญสุข 1 1 0 2 3 2 1 0 6
36 วัดดอนขมิ้น 1 0 2 3 4 2 0 1 6
37 บ้านวังไผ่ 1 0 1 2 3 3 3 2 9
38 ทิพย์พิทยา 1 0 1 2 2 6 5 3 13
39 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1 0 0 1 6 3 1 2 10
40 วัดหนองไม้แก่น 1 0 0 1 4 2 3 0 9
41 บ้านซ่อง 1 0 0 1 3 2 5 2 10
42 บ้านหนองนางเลิ้ง 1 0 0 1 2 3 1 0 6
43 บ้านดอนมะขาม 1 0 0 1 2 3 0 2 5
44 บ้านบ่อหว้า 1 0 0 1 2 2 2 0 6
45 บ้านอุโลกสี่หมื่น 1 0 0 1 2 1 2 2 5
46 วัดดอนชะเอม 0 2 0 2 4 3 3 1 10
47 ประชาวิทยาคาร 0 2 0 2 3 4 6 1 13
48 ฐิติวิทยา 0 2 0 2 2 5 7 3 14
49 วัดคร้อพนัน 0 1 4 5 3 10 8 6 21
50 วัดสระลงเรือ 0 1 2 3 2 4 5 2 11
51 บ้านห้วยลึก 0 1 1 2 3 3 1 2 7
52 บ้านดอนสระ 0 1 1 2 1 2 1 0 4
53 บ้านไพรงาม 0 1 0 1 3 2 2 1 7
54 วัดห้วยตะเคียน 0 1 0 1 2 0 1 2 3
55 วัดเขาสามสิบหาบ 0 1 0 1 1 2 5 2 8
56 บ้านเขาศาลา 0 0 2 2 2 3 3 1 8
57 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
58 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 0 0 1 1 1 2 1 2 4
59 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 0 0 1 1 1 2 1 0 4
60 บ้านหนองตาคง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
61 บ้านโคราช 0 0 1 1 1 0 0 3 1
62 บ้านนาใหม่ 0 0 1 1 0 7 4 7 11
63 บ้านดอนตาลเสี้ยน 0 0 0 0 7 2 2 3 11
64 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 5 6 1 4 12
65 วัดดอนเจดีย์ 0 0 0 0 3 5 4 4 12
66 วัดบ้านทวน 0 0 0 0 3 3 4 0 10
67 วัดหนองโรง 0 0 0 0 3 3 2 1 8
68 บ้านเขาช่อง 0 0 0 0 3 0 5 0 8
69 วัดนาพระยา 0 0 0 0 3 0 2 3 5
70 บ้านสระลุมพุก 0 0 0 0 3 0 1 1 4
71 เมตตาจิตต 0 0 0 0 2 3 1 2 6
72 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 0 0 0 0 2 1 3 3 6
73 บ้านไผ่สี 0 0 0 0 2 1 3 1 6
74 วัดใหม่เจริญผล 0 0 0 0 2 1 3 1 6
75 วินัยนุกูล 0 0 0 0 1 6 7 3 14
76 บ้านพนมนาง 0 0 0 0 1 4 2 4 7
77 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 1 3 2 2 6
78 บ้านหนองตายอด 0 0 0 0 1 2 5 2 8
79 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 2 3 2 6
80 บ้านกระเจา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
81 บ้านวังรัก 0 0 0 0 1 1 2 2 4
82 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
83 วัดเขาตะพั้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 วัดสาลวนาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านห้วยด้วน 0 0 0 0 0 4 4 2 8
86 วัดกระต่ายเต้น 0 0 0 0 0 4 2 1 6
87 บ้านหนองขุย 0 0 0 0 0 3 4 1 7
88 บ้านหนองตาแพ่ง 0 0 0 0 0 3 2 3 5
89 บ้านอ่างหิน 0 0 0 0 0 3 1 3 4
90 บ้านทุ่งมังกะหร่า 0 0 0 0 0 2 3 3 5
91 วัดบ้านน้อย 0 0 0 0 0 2 3 1 5
92 บ้านดอนเขว้า 0 0 0 0 0 2 2 3 4
93 บ้านชายธูป 0 0 0 0 0 2 0 0 2
94 บ้านรางยอม 0 0 0 0 0 1 2 1 3
95 วัดทุ่งมะกรูด 0 0 0 0 0 1 2 1 3
96 บ้านดอนเตาอิฐ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 วัดเขาสะพายแร้ง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
98 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
99 บ้านบ่อระแหง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
100 บ้านท่าพะเนียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 วัดดงสัก (หมั่นวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 91 86 66 243 373 310 256 175 939