หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.กาญจนบุรี เขต 3)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ห้องโสตศึกษา ชั้น 1 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ห้องโสตศึกษา ชั้น 1 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.30 น.
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 2 ชั้น 2 ห้อง 224 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 2 ชั้น 2 ห้อง 225 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-


นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม โทร. 084 - 413 - 6638 E - Mail : siripensri@hotmail.com ID LINE : sipensri
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]