หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านดินโส 31 26 83.87% 1 3.23% 1 3.23% 3 9.68% 31
2 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 39 25 67.57% 5 13.51% 4 10.81% 3 8.11% 37
3 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 33 25 78.13% 3 9.38% 1 3.13% 3 9.38% 32
4 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 28 21 77.78% 2 7.41% 0 0% 4 14.81% 27
5 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 24 20 83.33% 3 12.5% 1 4.17% 0 0% 24
6 โรงเรียนบ้านไร่ 26 16 64% 6 24% 1 4% 2 8% 25
7 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 21 13 61.9% 3 14.29% 3 14.29% 2 9.52% 21
8 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 19 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
9 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 16 13 81.25% 0 0% 0 0% 3 18.75% 16
10 โรงเรียนวัดปรังกาสี 14 12 92.31% 0 0% 0 0% 1 7.69% 13
11 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 21 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 3 15.79% 19
12 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 12 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
13 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 15 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
14 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 14 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
15 โรงเรียนบ้านอูล่อง 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
16 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
17 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 18 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
18 โรงเรียนบ้านประจำไม้ 10 7 70% 0 0% 0 0% 3 30% 10
19 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 13 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
20 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
21 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 15 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
22 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
23 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
25 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 16 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 6 42.86% 14
26 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 10 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
27 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
28 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
29 โรงเรียนบ้านแก่งจอ 10 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 9
30 โรงเรียนบ้านยางขาว 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
31 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 16 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 11 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
34 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
35 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
36 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
37 โรงเรียนบ้านหินแหลม 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
38 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
39 โรงเรียนวัดปากกิเลน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านจันเดย์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
41 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนหลุงกัง 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
43 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
44 โรงเรียนเพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนบ้านหนองขอน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
47 โรงเรียนบ้านพุองกะ 9 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
49 โรงเรียนคุรุสภา 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
50 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
51 โรงเรียนบ้านเขาพัง 8 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
53 โรงเรียนบ้านไร่ป้า 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
54 โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 7 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
59 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 8 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
61 โรงเรียนวัดหินดาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านนามกุย 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
63 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านหินดาด 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
66 โรงเรียนบ้านสารวัตร 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านวังผาตาด 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
68 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
69 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
70 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
71 โรงเรียนบ้านพุเตย 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
72 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
73 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
74 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
75 โรงเรียนบ้านยางโทน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
76 โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม โทร. 084 - 413 - 6638 E - Mail : siripensri@hotmail.com ID LINE : sipensri
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]