หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคุรุสภา 6 16 8
2 002 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 8 13 8
3 004 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 16 38 18
4 005 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 19 43 27
5 013 โรงเรียนบ้านจันเดย์ 4 12 7
6 014 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 5 0 0
7 016 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 12 34 15
8 015 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 3 0 0
9 017 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 4 5 3
10 018 โรงเรียนบ้านดินโส 31 57 45
11 019 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 4 9 5
12 025 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 2 6 4
13 026 โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 0 0 0
14 027 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 11 24 15
15 020 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 15 42 23
16 021 โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 2 6 2
17 022 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 10 19 15
18 024 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 6 21 11
19 023 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 1 2 1
20 028 โรงเรียนบ้านนามกุย 4 12 6
21 029 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 39 139 67
22 031 โรงเรียนบ้านประจำไม้ 10 24 12
23 032 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 4 5 4
24 033 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 10 18 13
25 035 โรงเรียนบ้านพุปลู 0 0 0
26 036 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 8 7 5
27 037 โรงเรียนบ้านพุองกะ 9 8 4
28 034 โรงเรียนบ้านพุเตย 5 0 0
29 038 โรงเรียนบ้านยางขาว 8 18 8
30 039 โรงเรียนบ้านยางโทน 1 2 1
31 042 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 6 11 6
32 043 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 5 9 6
33 044 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 5 0 0
34 045 โรงเรียนบ้านวังผาตาด 2 4 2
35 047 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 21 37 22
36 046 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 3 8 5
37 048 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 13 24 17
38 049 โรงเรียนบ้านสารวัตร 6 1 1
39 051 โรงเรียนบ้านหนองขอน 5 12 5
40 053 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 3 2
41 054 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 0 0 0
42 052 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 0 0 0
43 061 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 5 0 0
44 062 โรงเรียนบ้านหิดดาด (ไทรโยค) 0 0 0
45 063 โรงเรียนบ้านหินดาด 2 8 4
46 064 โรงเรียนบ้านหินแหลม 5 8 6
47 055 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 7 16 10
48 056 โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 3 9 3
49 058 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 33 135 61
50 057 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 7 14 7
51 060 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 12 24 15
52 067 โรงเรียนบ้านอูล่อง 10 22 15
53 006 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 24 70 42
54 010 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 15 8 7
55 011 โรงเรียนบ้านเขาพัง 8 5 3
56 012 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 7 11 8
57 050 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 6 16 10
58 065 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 11 19 13
59 007 โรงเรียนบ้านแก่งจอ 10 18 10
60 008 โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 1 0 0
61 009 โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 7 6 2
62 066 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 7 9 6
63 041 โรงเรียนบ้านไร่ 26 59 27
64 040 โรงเรียนบ้านไร่ป้า 5 10 5
65 068 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 18 25 16
66 071 โรงเรียนวัดปรังกาสี 14 21 16
67 072 โรงเรียนวัดปากกิเลน 5 8 5
68 073 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 7 16 10
69 074 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 28 76 37
70 075 โรงเรียนวัดหินดาด 2 5 2
71 076 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 2 5 4
72 080 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 10 23 15
73 079 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 10 18 10
74 077 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 5 8 6
75 081 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 0 0 0
76 082 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 6 13 8
77 083 โรงเรียนหลุงกัง 7 13 7
78 084 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 14 33 21
79 086 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 16 30 21
80 085 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 16 13 9
81 069 โรงเรียนเพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 4 4
82 003 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 21 113 40
83 070 โรงเรียนวัชรวิชญ์ 0 0 0
รวม 719 1580 878
2458

นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม โทร. 084 - 413 - 6638 E - Mail : siripensri@hotmail.com ID LINE : sipensri
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]