สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านดินโส 26 1 1 3 28
2 บ้านบ้องตี้ 25 5 4 3 34
3 บ้านห้วยมาลัย 25 3 1 3 29
4 วัดวังก์วิเวการาม 21 2 0 4 23
5 บ้านเกริงกระเวีย 17 3 1 0 21
6 บ้านไร่ 14 5 1 2 20
7 ไทรโยคใหญ่ 13 3 3 2 19
8 บ้านกุยแหย่ 13 3 1 1 17
9 อนุบาลสังขละบุรี 13 0 0 3 13
10 วัดปรังกาสี 12 0 0 1 12
11 บ้านซองกาเรีย 10 0 1 1 11
12 บ้านท่าดินแดง 9 2 1 2 12
13 บ้านวังสิงห์ 8 4 2 3 14
14 อนุบาลทองผาภูมิ 8 2 0 0 10
15 บ้านอูล่อง 8 1 1 0 10
16 พุทธวิมุติวิทยา 7 0 2 0 9
17 บ้านวังใหญ่ 6 3 0 2 9
18 บ้านท่าทุ่งนา 6 3 0 0 9
19 บ้านเขาช้าง 6 0 0 0 6
20 บ้านทุ่งเสือโทน 5 5 0 1 10
21 บ้านห้วยเสือ 5 3 2 2 10
22 บ้านกองม่องทะ 5 3 0 6 8
23 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 5 1 1 3 7
24 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 5 0 2 1 7
25 บ้านแก่งจอ 5 0 1 3 6
26 บ้านประจำไม้ 5 0 0 3 5
27 อนุบาลไทรโยค 4 5 0 0 9
28 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 4 2 3 1 9
29 บ้านเหมืองสองท่อ 4 2 2 2 8
30 บ้านลิ่นถิ่น 4 1 0 1 5
31 วัดป่าถ้ำภูเตย 4 0 1 2 5
32 บ้านเสาหงษ์ 4 0 0 2 4
33 บ้านห้วยเขย่ง 4 0 0 0 4
34 บ้านห้วยกบ 3 2 0 2 5
35 วัดปากกิเลน 3 2 0 0 5
36 บ้านจันเดย์ 3 1 0 0 4
37 บ้านปากลำปิล็อก 3 1 0 0 4
38 หลุงกัง 3 0 2 2 5
39 บ้านยางขาว 3 0 1 2 4
40 บ้านหินแหลม 3 0 0 1 3
41 บ้านท่ามะเดื่อ 3 0 0 0 3
42 เพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 0 0 0 3
43 บ้านใหม่พัฒนา 2 2 1 1 5
44 บ้านป่าไม้สะพานลาว 2 2 0 1 4
45 บ้านหนองขอน 2 2 0 1 4
46 บ้านพุองกะ 2 2 0 0 4
47 บ้านถ้ำดาวดึงส์ 2 1 1 0 4
48 คุรุสภา 2 1 0 3 3
49 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 2 1 0 2 3
50 บ้านเขาพัง 2 1 0 0 3
51 บ้านลุ่มผึ้ง 2 0 0 3 2
52 บ้านไร่ป้า 2 0 0 3 2
53 สามัคคีธรรมานุสรณ์ 2 0 0 3 2
54 วัดใหม่ดงสัก 2 0 0 0 2
55 บ้านแก่งระเบิด 2 0 0 0 2
56 บ้านทุ่งก้างย่าง 2 0 0 0 2
57 บ้านท่าตาเสือ 2 0 0 0 2
58 บ้านเขาสามชั้น 1 3 0 3 4
59 บ้านพุม่วง-พุพง 1 1 1 0 3
60 บ้านวังโพธิ์ 1 1 0 1 2
61 วัดหินดาด 1 1 0 0 2
62 บ้านนามกุย 1 0 0 3 1
63 บ้านหนองปรือ 1 0 0 0 1
64 บ้านห้วยกะทะทอง 0 2 0 0 2
65 บ้านหินดาด 0 1 0 1 1
66 บ้านสารวัตร 0 1 0 0 1
67 บ้านวังผาตาด 0 0 0 2 0
68 บ้านดงโคร่ง 0 0 0 1 0
69 บ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 0 0 0 1 0
70 บ้านช่องแคบ 0 0 0 0 0
71 บ้านพุเตย 0 0 0 0 0
72 บ้านวังกระแจะ 0 0 0 0 0
73 บ้านหาดงิ้ว 0 0 0 0 0
74 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 0 0 0 0 0
75 บ้านยางโทน 0 0 0 0 0
76 บ้านแก่งประลอม 0 0 0 0 0
รวม 373 90 37 93 593