สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยมาลัย 15 3 2 20 25 3 1 3 29
2 บ้านดินโส 10 10 3 23 26 1 1 3 28
3 วัดวังก์วิเวการาม 9 7 1 17 21 2 0 4 23
4 อนุบาลทองผาภูมิ 8 0 0 8 8 2 0 0 10
5 บ้านบ้องตี้ 7 7 3 17 25 5 4 3 34
6 บ้านเกริงกระเวีย 6 2 3 11 20 3 1 0 24
7 อนุบาลสังขละบุรี 5 4 4 13 13 0 0 3 13
8 บ้านกุยแหย่ 5 3 3 11 13 3 1 1 17
9 วัดปรังกาสี 5 2 4 11 12 0 0 1 12
10 ไทรโยคใหญ่ 4 4 4 12 13 3 3 2 19
11 บ้านป่าไม้สะพานลาว 4 2 1 7 6 2 0 1 8
12 บ้านไร่ 4 1 5 10 16 6 1 2 23
13 บ้านอูล่อง 4 1 1 6 8 1 1 0 10
14 บ้านกองม่องทะ 3 2 2 7 5 3 0 6 8
15 บ้านท่าดินแดง 2 3 1 6 9 2 1 2 12
16 บ้านท่ามะเดื่อ 2 2 2 6 6 0 0 0 6
17 บ้านท่าทุ่งนา 2 1 3 6 7 3 0 0 10
18 บ้านประจำไม้ 2 1 2 5 7 0 0 3 7
19 บ้านเสาหงษ์ 2 1 0 3 4 0 0 2 4
20 บ้านจันเดย์ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
21 วัดใหม่ดงสัก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 บ้านวังสิงห์ 1 4 3 8 10 4 2 3 16
23 บ้านเขาช้าง 1 3 1 5 6 0 0 0 6
24 บ้านทุ่งเสือโทน 1 2 3 6 5 5 0 1 10
25 บ้านห้วยเสือ 1 2 2 5 5 3 2 2 10
26 อนุบาลไทรโยค 1 2 2 5 4 5 0 0 9
27 บ้านซองกาเรีย 1 1 5 7 10 0 1 1 11
28 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1 1 2 4 5 1 1 3 7
29 บ้านลิ่นถิ่น 1 1 2 4 4 1 0 1 5
30 บ้านห้วยกบ 1 1 2 4 3 2 0 2 5
31 พุทธวิมุติวิทยา 1 1 1 3 7 0 2 0 9
32 บ้านแก่งจอ 1 1 1 3 5 0 1 3 6
33 บ้านหินแหลม 1 1 1 3 4 0 0 1 4
34 บ้านยางขาว 1 1 0 2 5 0 1 2 6
35 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 1 1 0 2 4 2 3 1 9
36 บ้านใหม่พัฒนา 1 1 0 2 2 2 1 1 5
37 บ้านเหมืองสองท่อ 1 0 2 3 4 2 2 2 8
38 หลุงกัง 1 0 1 2 3 0 2 2 5
39 บ้านปากลำปิล็อก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
40 บ้านลุ่มผึ้ง 1 0 0 1 2 0 0 3 2
41 บ้านไร่ป้า 1 0 0 1 2 0 0 3 2
42 บ้านวังใหญ่ 0 6 0 6 6 3 0 2 9
43 เพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 2 1 3 3 0 0 0 3
44 บ้านห้วยเขย่ง 0 2 0 2 5 1 0 0 6
45 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 0 1 2 3 5 0 2 1 7
46 วัดป่าถ้ำภูเตย 0 1 1 2 4 0 1 2 5
47 วัดหินดาด 0 1 1 2 1 1 0 0 2
48 สามัคคีธรรมานุสรณ์ 0 1 0 1 3 0 0 3 3
49 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 0 1 0 1 2 1 0 2 3
50 บ้านเขาพัง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
51 บ้านแก่งระเบิด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านพุม่วง-พุพง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
53 บ้านหนองปรือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านหนองขอน 0 0 1 1 2 2 0 1 4
55 คุรุสภา 0 0 1 1 2 1 0 3 3
56 บ้านทุ่งก้างย่าง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
57 บ้านเขาสามชั้น 0 0 1 1 1 3 0 3 4
58 บ้านนามกุย 0 0 1 1 1 0 0 3 1
59 บ้านสารวัตร 0 0 1 1 0 1 0 0 1
60 วัดปากกิเลน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
61 บ้านพุองกะ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
62 บ้านถ้ำดาวดึงส์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
63 บ้านท่าตาเสือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
64 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
65 บ้านห้วยกะทะทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
66 บ้านหินดาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
67 บ้านวังผาตาด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
68 บ้านดงโคร่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
69 บ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
70 บ้านช่องแคบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 บ้านพุเตย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 บ้านวังกระแจะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 บ้านหาดงิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 บ้านยางโทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 บ้านแก่งประลอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 123 99 83 305 395 92 37 93 524