สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านดินโส 26 1 1 3 28
2 บ้านบ้องตี้ 25 5 4 3 34
3 บ้านห้วยมาลัย 25 3 1 3 29
4 วัดวังก์วิเวการาม 21 2 0 4 23
5 บ้านเกริงกระเวีย 20 3 1 0 24
6 บ้านไร่ 16 6 1 2 23
7 ไทรโยคใหญ่ 13 3 3 2 19
8 บ้านกุยแหย่ 13 3 1 1 17
9 อนุบาลสังขละบุรี 13 0 0 3 13
10 วัดปรังกาสี 12 0 0 1 12
11 บ้านวังสิงห์ 10 4 2 3 16
12 บ้านซองกาเรีย 10 0 1 1 11
13 บ้านท่าดินแดง 9 2 1 2 12
14 อนุบาลทองผาภูมิ 8 2 0 0 10
15 บ้านอูล่อง 8 1 1 0 10
16 บ้านท่าทุ่งนา 7 3 0 0 10
17 พุทธวิมุติวิทยา 7 0 2 0 9
18 บ้านประจำไม้ 7 0 0 3 7
19 บ้านวังใหญ่ 6 3 0 2 9
20 บ้านป่าไม้สะพานลาว 6 2 0 1 8
21 บ้านท่ามะเดื่อ 6 0 0 0 6
22 บ้านเขาช้าง 6 0 0 0 6
23 บ้านทุ่งเสือโทน 5 5 0 1 10
24 บ้านห้วยเสือ 5 3 2 2 10
25 บ้านกองม่องทะ 5 3 0 6 8
26 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 5 1 1 3 7
27 บ้านห้วยเขย่ง 5 1 0 0 6
28 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 5 0 2 1 7
29 บ้านแก่งจอ 5 0 1 3 6
30 บ้านยางขาว 5 0 1 2 6
31 อนุบาลไทรโยค 4 5 0 0 9
32 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 4 2 3 1 9
33 บ้านเหมืองสองท่อ 4 2 2 2 8
34 บ้านลิ่นถิ่น 4 1 0 1 5
35 วัดป่าถ้ำภูเตย 4 0 1 2 5
36 บ้านเสาหงษ์ 4 0 0 2 4
37 บ้านหินแหลม 4 0 0 1 4
38 บ้านห้วยกบ 3 2 0 2 5
39 วัดปากกิเลน 3 2 0 0 5
40 บ้านจันเดย์ 3 1 0 0 4
41 บ้านปากลำปิล็อก 3 1 0 0 4
42 หลุงกัง 3 0 2 2 5
43 สามัคคีธรรมานุสรณ์ 3 0 0 3 3
44 เพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 0 0 0 3
45 บ้านใหม่พัฒนา 2 2 1 1 5
46 บ้านหนองขอน 2 2 0 1 4
47 บ้านพุองกะ 2 2 0 0 4
48 บ้านถ้ำดาวดึงส์ 2 1 1 0 4
49 คุรุสภา 2 1 0 3 3
50 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 2 1 0 2 3
51 บ้านเขาพัง 2 1 0 0 3
52 บ้านลุ่มผึ้ง 2 0 0 3 2
53 บ้านไร่ป้า 2 0 0 3 2
54 วัดใหม่ดงสัก 2 0 0 0 2
55 บ้านแก่งระเบิด 2 0 0 0 2
56 บ้านทุ่งก้างย่าง 2 0 0 0 2
57 บ้านท่าตาเสือ 2 0 0 0 2
58 บ้านเขาสามชั้น 1 3 0 3 4
59 บ้านพุม่วง-พุพง 1 1 1 0 3
60 บ้านวังโพธิ์ 1 1 0 1 2
61 วัดหินดาด 1 1 0 0 2
62 บ้านนามกุย 1 0 0 3 1
63 บ้านหนองปรือ 1 0 0 0 1
64 บ้านห้วยกะทะทอง 0 2 0 0 2
65 บ้านหินดาด 0 1 0 1 1
66 บ้านสารวัตร 0 1 0 0 1
67 บ้านวังผาตาด 0 0 0 2 0
68 บ้านดงโคร่ง 0 0 0 1 0
69 บ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 0 0 0 1 0
70 บ้านช่องแคบ 0 0 0 0 0
71 บ้านพุเตย 0 0 0 0 0
72 บ้านวังกระแจะ 0 0 0 0 0
73 บ้านหาดงิ้ว 0 0 0 0 0
74 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 0 0 0 0 0
75 บ้านยางโทน 0 0 0 0 0
76 บ้านแก่งประลอม 0 0 0 0 0
รวม 395 92 37 93 524