หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 46 30 68.18% 8 18.18% 3 6.82% 3 6.82% 44
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 32 29 93.55% 2 6.45% 0 0% 0 0% 31
3 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 30 19 65.52% 7 24.14% 3 10.34% 0 0% 29
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 25 17 70.83% 6 25% 0 0% 1 4.17% 24
5 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 21 17 80.95% 2 9.52% 0 0% 2 9.52% 21
6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 22 14 82.35% 1 5.88% 2 11.76% 0 0% 17
7 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 19 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
8 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 19 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
9 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 20 12 66.67% 5 27.78% 0 0% 1 5.56% 18
10 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 16 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
11 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 14 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
12 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 14 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
13 โรงเรียนบ้านหนองรี 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
14 โรงเรียนบ้านลําอีซู 15 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
15 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
16 โรงเรียนบ้านหลังเขา 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
17 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 21 9 42.86% 11 52.38% 0 0% 1 4.76% 21
18 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านวังด้ง 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
20 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
21 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านหนองขอน 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
26 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 13 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนบ้านหนองโสน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านสามยอด 19 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
35 โรงเรียนบ้านพุบอน 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนบ้านพุพรหม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
38 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
39 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
41 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
44 โรงเรียนบ้านยางสูง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ้านพรหมณี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
49 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
50 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านเขาแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
56 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านพุรวก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านรางขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านบะลังกา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
80 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
81 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม โทรศัพท์ 0860329335 e-mail : pepg.kan4@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]