ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน : ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

 .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 14 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
ตรวจสอบ/แก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ตัวแทนเขตพื้นที่ =>  18 พฤศจิกายน 2558
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  17 - 19 ธันวาคม 2558

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 11:05 น.