หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา อ.เมืองลพบุรี นายสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง ,นายพีระพล ชั้งใจ   081-2591361
2 โรงเรียนชุบศร อ.เมืองลพบุรี นายบัว โพธิ์ศรี   090-4317520
3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ อ.เมืองลพบุรี นายคำลพ ศิริมากร   086-3240044
4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อ.เมืองลพบุรี นายถาวร คำเที่ยง , นายอาคม เตียประเสริฐ,นายประชา   0817448655
5 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อ.เมืองลพบุรี นายบัญชา สุทธศรี   087-1208034
6 โรงเรียนโคกสำโรง อ.โคกสำโรง นายสุรวิทย์ เจียมจิตร   086-8089281


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]