หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 10 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคาร 2 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 อาคาร 2 ชั้น2 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องสมุด อาคาร 3 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้อง ป.6 อาคาร 2 ชั้นบน 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องอาเซียน อาคาร2 ชั้น 2 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 2 (ห้อง2) 13 พ.ย. 2558 09.00-14.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้อง ม.2/1 อาคาร 3ชั้น 2 13 พ.ย. 2558 12.30-16.30
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง อาคารICTชุมชน 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง อาคารICTชุมชน 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้อง ม.2/2 อาคาร 3 ชั้น 2 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคาร 2 ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]