หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 10 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 พ.ย. 2558 09.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 พ.ย. 2558 09.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 9 ห้อง ห้องประชุมดอกพิกุล 12 พ.ย. 2558 08.30
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมพุทธรักษา 12 พ.ย. 2558 08.30
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 พ.ย. 2558 08.30
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]