หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 47 35 76.09% 7 15.22% 3 6.52% 1 2.17% 46
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 39 24 61.54% 8 20.51% 6 15.38% 1 2.56% 39
3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 41 18 50% 10 27.78% 5 13.89% 3 8.33% 36
4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 30 17 58.62% 10 34.48% 2 6.9% 0 0% 29
5 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 24 15 65.22% 5 21.74% 3 13.04% 0 0% 23
6 โรงเรียนโคกสำโรง 37 14 46.67% 12 40% 3 10% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 17 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
8 โรงเรียนบ้านโคกตูม 20 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
9 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 20 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
10 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 22 11 50% 7 31.82% 4 18.18% 0 0% 22
11 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 19 10 52.63% 7 36.84% 2 10.53% 0 0% 19
12 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 23 9 40.91% 9 40.91% 3 13.64% 1 4.55% 22
13 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 24 9 50% 6 33.33% 3 16.67% 0 0% 18
14 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 20 9 45% 5 25% 4 20% 2 10% 20
15 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 17 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
16 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 23 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 16 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
19 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 12 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
21 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 11 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนบ้านสระเตย 19 7 41.18% 7 41.18% 3 17.65% 0 0% 17
23 โรงเรียนวัดหนองเมือง 17 7 41.18% 6 35.29% 4 23.53% 0 0% 17
24 โรงเรียนวรพิทยา 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
25 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนวัดตะเคียน 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนวัดถนนแค 16 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
28 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 15 6 42.86% 4 28.57% 4 28.57% 0 0% 14
30 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ 14 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
32 โรงเรียนพระวรสาร 29 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
33 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 13 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
34 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 16 5 31.25% 9 56.25% 2 12.5% 0 0% 16
36 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 13 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 16 4 28.57% 8 57.14% 2 14.29% 0 0% 14
38 โรงเรียนวัดโบสถ์ 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
39 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
40 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 11 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านหนองแก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 9 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
46 โรงเรียนวัดบ้านทราย 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนวัดโป่งแค 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
52 โรงเรียนวัดสะแกราบ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
54 โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
58 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
59 โรงเรียนวัดบ้านลาด 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดมุจลินท์ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านดอนดึง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนวัดอัมพวัน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนวัดชีแวะ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
65 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
66 โรงเรียนวัดข่อยใต้ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนวัดหนองปลิง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดไผ่แตร 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนวัดดงพลับ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
74 โรงเรียนกำจรวิทย์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
75 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดหนองคู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 9 2 25% 0 0% 4 50% 2 25% 8
84 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านวังจั่น 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนวัดหนองหอย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
89 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดดงแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 8 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
94 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 9 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 9
95 โรงเรียนบ้านบางลี่ 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนวัดเกตุ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
100 โรงเรียนวัดหนองมน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนวัดสำราญ 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
103 โรงเรียนวัดรัตนาราม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดหนองหลวง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านดอนทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดตองปุ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
110 โรงเรียนวัดดงสวอง 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านหัวบึง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดมะค่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนจินดารัตน์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดเขาหนีบ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านชอนบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านพรมทิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดคงคาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 15 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 7
136 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
138 โรงเรียนวัดยวด 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
139 โรงเรียนวัดท่าแค 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนวัดสนามไชย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนรัตนศึกษา 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านพุม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนวัดดงน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนวัดตะลุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดธรรมิการาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
157 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหนองนางาม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านเขาดิน 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนท่าวุ้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
161 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
162 โรงเรียนสุวัฒนบดี 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
163 โรงเรียนวัดใดยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
164 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
165 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
166 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
167 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
168 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]