หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 1 1 1
2 012 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 3 5 4
3 013 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 5 17 9
4 014 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 9 19 12
5 015 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 5 11 9
6 016 โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 0 0 0
7 017 โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 3 2
8 018 โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา 0 0 0
9 020 โรงเรียนท่าวุ้ง 1 1 1
10 028 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 17 39 26
11 031 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก 1 3 2
12 032 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 1 1
13 038 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 2 5 4
14 043 โรงเรียนบ้านชอนบอน 1 2 1
15 044 โรงเรียนบ้านดงกลาง 0 0 0
16 045 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1 20 6
17 046 โรงเรียนบ้านดอนดึง 5 28 8
18 047 โรงเรียนบ้านดอนทอง 2 2 2
19 048 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 1 2 2
20 049 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 12 18 17
21 051 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 4 5 4
22 050 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5 18 11
23 053 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 17 32 23
24 054 โรงเรียนบ้านน้ำบ่า 0 0 0
25 056 โรงเรียนบ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 0 0 0
26 057 โรงเรียนบ้านบางลี่ 6 12 8
27 060 โรงเรียนบ้านพรมทิน 1 2 1
28 061 โรงเรียนบ้านพุม่วง 1 3 1
29 063 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 1 3 2
30 062 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 3 2 2
31 064 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 11 26 17
32 065 โรงเรียนบ้านวังจั่น 3 7 5
33 067 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 20 36 26
34 066 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 12 29 22
35 069 โรงเรียนบ้านสระเตย 19 29 21
36 070 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 7 15 11
37 073 โรงเรียนบ้านหนองชนะชัย 0 0 0
38 074 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 0 0 0
39 075 โรงเรียนบ้านหนองนางาม 2 22 7
40 076 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 2 2
41 077 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 0 0 0
42 079 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 3 6 5
43 071 โรงเรียนบ้านหนองแก 7 16 11
44 072 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 4 3
45 078 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
46 080 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 12 27 22
47 082 โรงเรียนบ้านหัวดง 0 0 0
48 083 โรงเรียนบ้านหัวบึง 2 3 3
49 081 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 13 24 17
50 033 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 12 19 12
51 034 โรงเรียนบ้านเขาดิน 2 4 3
52 036 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 24 35 28
53 037 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 5 27 11
54 035 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 11 12 10
55 055 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 0 0 0
56 039 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 5 7 6
57 040 โรงเรียนบ้านโคกตูม 20 53 27
58 041 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 6 6
59 042 โรงเรียนบ้านโคกสุข 0 0 0
60 058 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 2 2 2
61 052 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1 3 1
62 059 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 3 9 6
63 085 โรงเรียนพระวรสาร 29 82 29
64 086 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 41 66 46
65 087 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 8 12 11
66 088 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ 14 43 28
67 091 โรงเรียนรัตนศึกษา 3 8 4
68 094 โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี 0 0 0
69 098 โรงเรียนวัดข่อยกลาง 0 0 0
70 099 โรงเรียนวัดข่อยใต้ 4 14 5
71 103 โรงเรียนวัดคงคาราม 1 5 2
72 104 โรงเรียนวัดคลองเม่า 0 0 0
73 105 โรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 1 6 3
74 106 โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 1 3 1
75 107 โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ 0 0 0
76 110 โรงเรียนวัดชีแวะ 5 8 7
77 111 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 1 3 1
78 113 โรงเรียนวัดดงน้อย 1 3 1
79 114 โรงเรียนวัดดงพลับ 5 7 5
80 115 โรงเรียนวัดดงสวอง 4 30 4
81 112 โรงเรียนวัดดงแก้ว 2 2 2
82 116 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 3 6 6
83 119 โรงเรียนวัดตองปุ 2 8 5
84 121 โรงเรียนวัดตะลุง 1 2 2
85 120 โรงเรียนวัดตะเคียน 8 15 13
86 122 โรงเรียนวัดถนนแค 16 37 23
87 123 โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 6 40 12
88 125 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 3 11 7
89 130 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 4 12 6
90 131 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 2 7 3
91 126 โรงเรียนวัดท่าข้าม 0 0 0
92 128 โรงเรียนวัดท่าช้าง 0 0 0
93 127 โรงเรียนวัดท่าแค 4 8 6
94 124 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 2 3 2
95 129 โรงเรียนวัดท้ายลาด 0 0 0
96 135 โรงเรียนวัดธรรมิการาม 1 2 1
97 134 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 6 14 11
98 137 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 0 0 0
99 136 โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1 6 2
100 139 โรงเรียนวัดบางกะพี้ 0 0 0
101 140 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 7 11 9
102 138 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 9 22 18
103 141 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 24 56 39
104 142 โรงเรียนวัดบ้านทราย 6 22 11
105 143 โรงเรียนวัดบ้านลาด 6 11 8
106 144 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 1 3 2
107 146 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 1 7 4
108 147 โรงเรียนวัดป่ากล้วย 0 0 0
109 151 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 23 59 35
110 158 โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 5 29 9
111 159 โรงเรียนวัดมะค่า 2 4 4
112 160 โรงเรียนวัดมุจลินท์ 6 11 6
113 161 โรงเรียนวัดยวด 4 10 6
114 162 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 0 0 0
115 163 โรงเรียนวัดรัตนาราม 3 5 4
116 165 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ 0 0 0
117 166 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 2 4 3
118 167 โรงเรียนวัดสนามไชย 2 4 2
119 168 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 5 23 7
120 170 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 0 0 0
121 172 โรงเรียนวัดสะพานคง 0 0 0
122 171 โรงเรียนวัดสะแกราบ 6 9 7
123 173 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร 1 3 2
124 174 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว 1 3 2
125 175 โรงเรียนวัดสำราญ 5 10 6
126 176 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 1 1 1
127 177 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 1 1 1
128 178 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 13 36 20
129 179 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 2 4 3
130 182 โรงเรียนวัดหนองคู 3 4 3
131 183 โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 4 29 10
132 184 โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 0 0 0
133 185 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 3 6 4
134 186 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 1 1 1
135 187 โรงเรียนวัดหนองปลิง 3 9 6
136 188 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 3 4 3
137 190 โรงเรียนวัดหนองมน 4 11 8
138 192 โรงเรียนวัดหนองหลวง 3 7 5
139 193 โรงเรียนวัดหนองหอย 3 6 5
140 191 โรงเรียนวัดหนองเมือง 17 27 23
141 180 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 0 0 0
142 181 โรงเรียนวัดหนองแขม 0 0 0
143 189 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 4 6 5
144 194 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 0 0 0
145 199 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 4 4 4
146 196 โรงเรียนวัดห้วยกรวด 0 0 0
147 197 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 2 7 4
148 198 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 3 5 4
149 202 โรงเรียนวัดอัมพวัน 5 9 6
150 096 โรงเรียนวัดเกตุ 5 12 5
151 097 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 2 6 4
152 100 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 1 2 1
153 101 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 4 4 4
154 102 โรงเรียนวัดเขาหนีบ 2 2 2
155 132 โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม 0 0 0
156 133 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 9 27 10
157 109 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1 0 0
158 108 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 4 5 5
159 145 โรงเรียนวัดโบสถ์ 9 20 15
160 148 โรงเรียนวัดโป่งแค 9 20 12
161 155 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 1 0 0
162 156 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 5 8 5
163 157 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 1 3 2
164 152 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 15 35 18
165 154 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 5 7 5
166 117 โรงเรียนวัดใดยาว 1 2 1
167 118 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 20 50 34
168 200 โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน 0 0 0
169 201 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 8 19 13
170 149 โรงเรียนวัดไผ่แตร 6 13 9
171 204 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 6 2
172 205 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 2 7 2
173 206 โรงเรียนสาริมานอุปถัมภ์ 0 0 0
174 207 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 4 14 8
175 210 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 19 40 31
176 223 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 22 40 32
177 215 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ 0 0 0
178 218 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 16 53 28
179 216 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 16 32 24
180 220 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 39 87 65
181 090 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 47 104 74
182 007 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 10 16 13
183 008 โรงเรียนโคกสำโรง 37 68 46
184 011 โรงเรียนไฉไลพร 0 0 0
185 027 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 9 21 14
186 001 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 3 7 3
187 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 16 33 20
188 004 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซำซ้อน ลพบุรี 0 0 0
189 005 โรงเรียนกำจรวิทย์ 4 9 7
190 009 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 15 30 24
191 010 โรงเรียนจินดารัตน์ 2 4 2
192 019 โรงเรียนทศธรรม 0 0 0
193 030 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 4 8 7
194 092 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 30 97 32
195 093 โรงเรียนวรกิจพิทยา 0 0 0
196 095 โรงเรียนวรพิทยา 11 23 18
197 203 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 0 0 0
198 209 โรงเรียนสุวัฒนบดี 9 34 15
199 208 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 4 9 5
200 219 โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ 0 0 0
201 222 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 9 14 11
202 089 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 1 3 2
203 212 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 6 11 9
204 213 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 1 3 2
205 021 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 8 16 12
206 022 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 11 19 16
207 023 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 23 30 21
208 026 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 6 26 7
209 025 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 4 38 5
รวม 1185 2760 1693
4453


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]