สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 35 7 3 1 45
2 อนุบาลลพบุรี 24 8 6 1 38
3 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 18 10 5 3 33
4 รุ่งนิวัติวิทยา 17 10 2 0 29
5 วัดบ้านดาบ 15 5 3 0 23
6 โคกสำโรง 14 12 3 1 29
7 บรรจงรัตน์ 14 2 1 0 17
8 บ้านโคกตูม 13 2 2 1 17
9 บ้านวังเพลิง 12 4 1 0 17
10 อนุบาลท่าวุ้ง 11 7 4 0 22
11 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 10 7 2 0 19
12 วัดพานิชธรรมิการาม 9 9 3 1 21
13 บ้านเขาทับควาย 9 6 3 0 18
14 วัดใดใหญ่ 9 5 4 2 18
15 บ้านนกเขาเปล้า 9 5 2 1 16
16 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 9 4 3 0 16
17 อนุบาลบ้านหมี่ 9 3 1 1 13
18 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 9 0 1 1 10
19 บ้านเกริ่นกฐิน 8 3 0 0 11
20 บ้านหลุมข้าว 8 1 1 1 10
21 บ้านวังขอนขว้าง 8 1 0 0 9
22 บ้านสระเตย 7 7 3 0 17
23 วัดหนองเมือง 7 6 4 0 17
24 วรพิทยา 7 4 0 0 11
25 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 7 2 0 0 9
26 วัดตะเคียน 7 0 0 0 7
27 วัดถนนแค 6 7 2 1 15
28 บ้านถลุงเหล็ก 6 5 1 0 12
29 วัดโพธิ์เกษตร 6 4 4 0 14
30 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 6 4 3 0 13
31 บ้านวังไผ่ 6 4 2 0 12
32 พระวรสาร 6 3 3 2 12
33 วัดหนองกระเบียน 6 3 1 0 10
34 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 6 2 0 0 8
35 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 5 9 2 0 16
36 บ้านห้วยส้ม 5 3 0 1 8
37 อนุบาลบ้านเพนียด 4 8 2 0 14
38 วัดโบสถ์ 4 4 0 1 8
39 โคกลำพานวิทยา 4 3 2 0 9
40 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 4 3 2 0 9
41 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 4 3 1 0 8
42 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 4 2 1 0 7
43 บ้านหนองแก 4 2 1 0 7
44 วัดบ่อเงิน 4 1 3 0 8
45 วัดบางพึ่ง 4 1 2 0 7
46 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 4 1 0 0 5
47 วัดบ้านทราย 4 1 0 0 5
48 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 4 1 0 0 5
49 วัดทุ่งทะเลหญ้า 4 0 0 0 4
50 วัดหัวสำโรง 4 0 0 0 4
51 วัดโป่งแค 3 4 2 0 9
52 วัดสะแกราบ 3 3 0 0 6
53 วัดใหม่จำปาทอง 3 2 2 0 7
54 วัดถ้ำตะโก 3 2 0 1 5
55 บ้านท่าม่วง 3 2 0 0 5
56 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 3 2 0 0 5
57 วัดธรรมเจดีย์ 3 1 2 0 6
58 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 3 1 2 0 6
59 บ้านดอนดึง 3 1 1 0 5
60 วัดอัมพวัน 3 1 1 0 5
61 วัดบ้านลาด 3 1 1 0 5
62 วัดมุจลินท์ 3 1 1 0 5
63 สุเทพวิทยาลัย 3 1 0 0 4
64 วัดชีแวะ 3 0 2 0 5
65 บัณฑิตศึกษา 3 0 1 0 4
66 วัดข่อยใต้ 3 0 1 0 4
67 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 3 0 0 0 3
68 วัดหนองคู(บ้านหมี่) 3 0 0 0 3
69 วัดหนองปลิง 3 0 0 0 3
70 วัดไผ่แตร 2 3 1 0 6
71 วัดดงพลับ 2 2 1 0 5
72 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 2 2 0 0 4
73 วัดสระกระเบื้อง 2 1 2 0 5
74 กำจรวิทย์ 2 1 1 0 4
75 วัดหนองโพธิ์ 2 1 1 0 4
76 วัดทองแท่งนิสยาราม 2 1 0 0 3
77 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 2 1 0 0 3
78 วัดดอนโพธิ์ 2 1 0 0 3
79 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
80 บ้านไผ่ใหญ่ 2 1 0 0 3
81 วัดเขาสมอคอน 2 1 0 0 3
82 วัดหนองคู 2 1 0 0 3
83 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 2 0 4 2 6
84 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 2 0 1 0 3
85 บ้านวังจั่น 2 0 1 0 3
86 บ้านหนองแขม 2 0 1 0 3
87 วัดหนองหอย 2 0 1 0 3
88 วัดหนองบัวขาว 2 0 0 1 2
89 วัดดงแก้ว 2 0 0 0 2
90 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
91 วัดหนองพิมาน 2 0 0 0 2
92 วัดเกาะวิมุตตาราม 2 0 0 0 2
93 พิบูลปัทมาคม 1 4 3 0 8
94 วัดเทพอำไพ 1 3 5 0 9
95 บ้านบางลี่ 1 3 0 1 4
96 วัดโพธิ์เก้าต้น 1 3 0 0 4
97 วัดโคกโพธิกุญชร 1 2 0 0 3
98 วัดเกตุ 1 1 3 0 5
99 วัดหนองมน 1 1 2 0 4
100 บ้านโคกสะอาด 1 1 2 0 4
101 บ้านหนองสำโรง 1 1 1 0 3
102 วัดสำราญ 1 1 0 2 2
103 วัดตองปุ 1 1 0 0 2
104 สมอคอนวิทยาคาร 1 1 0 0 2
105 วัดรัตนาราม 1 1 0 0 2
106 วัดหนองหลวง 1 1 0 0 2
107 บ้านดอนทอง 1 1 0 0 2
108 วัดท้องคุ้ง 1 1 0 0 2
109 บ้านเขาสะพานนาค 1 0 3 0 4
110 วัดดงสวอง 1 0 2 0 3
111 วัดทุ่งสิงห์โต 1 0 1 0 2
112 บ้านหัวบึง 1 0 1 0 2
113 วัดมะค่า 1 0 1 0 2
114 จินดารัตน์ 1 0 0 1 1
115 บ้านดงมะรุม 1 0 0 0 1
116 บ้านตะกุดหว้า 1 0 0 0 1
117 วัดน้ำจั้น 1 0 0 0 1
118 วัดคงคาราม 1 0 0 0 1
119 บ้านกล้วย 1 0 0 0 1
120 บ้านพรมทิน 1 0 0 0 1
121 วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
122 บ้านโป่งยอ 1 0 0 0 1
123 วัดเขาหนีบ 1 0 0 0 1
124 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 0 0 1
125 บ้านกระเบากลัก 1 0 0 0 1
126 บ้านชอนบอน 1 0 0 0 1
127 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
129 บ้านไทรย้อย 1 0 0 0 1
130 วัดสัมพันธมิตร 1 0 0 0 1
131 วัดสิงห์ทอง 1 0 0 0 1
132 วัดเขาวงกฎ 1 0 0 0 1
133 เมืองละโว้วิทยา 1 0 0 0 1
134 ชุมชนตำบลหินปัก 0 5 0 0 5
135 จารึกล้อมวิทยา 0 4 3 0 7
136 วัดโพธิ์ระหัต 0 3 2 0 5
137 บ้านทุ่งทอง 0 3 0 1 3
138 วัดยวด 0 2 1 1 3
139 วัดท่าแค 0 2 1 0 3
140 วัดสนามไชย 0 2 0 0 2
141 วัดหนองกระเบื้อง 0 2 0 0 2
142 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 0 1 1 1 2
143 รัตนศึกษา 0 1 1 0 2
144 วัดห้วยโป่ง 0 1 1 0 2
145 วัดวังหัวแหวน 0 1 1 0 2
146 บ้านพุม่วง 0 1 0 0 1
147 วัดคุ้งท่าเลา 0 1 0 0 1
148 วัดซับเสือแมบ 0 1 0 0 1
149 วัดดงน้อย 0 1 0 0 1
150 วัดตะลุง 0 1 0 0 1
151 วัดธรรมิการาม 0 1 0 0 1
152 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 1 0 0 1
153 วัดสายห้วยแก้ว 0 1 0 0 1
154 วัดหนองปลาดุก 0 1 0 0 1
155 อนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 0 1 0 0 1
156 บ้านคลองเกตุ 0 0 2 0 2
157 วัดห้วยแก้ว 0 0 2 0 2
158 บ้านหนองนางาม 0 0 1 0 1
159 บ้านเขาดิน 0 0 1 0 1
160 ท่าวุ้ง 0 0 1 0 1
161 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 1 0 1
162 สุวัฒนบดี 0 0 0 1 0
163 วัดใดยาว 0 0 0 1 0
164 กองบินโคกกะเทียม 0 0 0 0 0
165 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 0 0 0 0 0
166 วัดโคกหม้อ 0 0 0 0 0
167 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 0 0
168 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 0 0 0 0
รวม 563 306 162 32 1,063