สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 35 7 3 1 45
2 อนุบาลลพบุรี 19 6 5 1 30
3 รุ่งนิวัติวิทยา 17 10 2 0 29
4 วัดบ้านดาบ 14 5 3 0 22
5 บรรจงรัตน์ 14 2 1 0 17
6 บ้านโคกตูม 13 2 2 1 17
7 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 12 9 4 3 25
8 บ้านวังเพลิง 12 4 1 0 17
9 โคกสำโรง 11 11 2 1 24
10 อนุบาลท่าวุ้ง 10 6 4 0 20
11 วัดพานิชธรรมิการาม 9 9 3 1 21
12 บ้านเขาทับควาย 9 6 3 0 18
13 วัดใดใหญ่ 9 5 4 2 18
14 บ้านนกเขาเปล้า 9 5 2 1 16
15 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 9 4 3 0 16
16 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 9 0 1 1 10
17 บ้านเกริ่นกฐิน 8 3 0 0 11
18 บ้านหลุมข้าว 8 1 1 1 10
19 วรพิทยา 7 4 0 0 11
20 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 7 2 0 0 9
21 วัดถนนแค 6 7 2 1 15
22 บ้านสระเตย 6 6 2 0 14
23 บ้านถลุงเหล็ก 6 5 1 0 12
24 วัดโพธิ์เกษตร 6 4 4 0 14
25 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 6 4 2 0 12
26 บ้านวังไผ่ 6 4 2 0 12
27 พระวรสาร 6 3 3 2 12
28 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 6 2 0 0 8
29 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 5 9 2 0 16
30 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 5 4 3 0 12
31 วัดหนองกระเบียน 5 3 1 0 9
32 บ้านวังขอนขว้าง 5 1 0 0 6
33 วัดโบสถ์ 4 4 0 1 8
34 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 4 3 2 0 9
35 อนุบาลบ้านหมี่ 4 3 1 1 8
36 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 4 2 1 0 7
37 บ้านหนองแก 4 2 1 0 7
38 วัดบางพึ่ง 4 1 2 0 7
39 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 4 1 0 0 5
40 วัดบ้านทราย 4 1 0 0 5
41 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 4 1 0 0 5
42 วัดทุ่งทะเลหญ้า 4 0 0 0 4
43 วัดหัวสำโรง 4 0 0 0 4
44 วัดโป่งแค 3 4 2 0 9
45 วัดหนองเมือง 3 4 2 0 9
46 วัดสะแกราบ 3 3 0 0 6
47 โคกลำพานวิทยา 3 2 1 0 6
48 วัดถ้ำตะโก 3 2 0 1 5
49 วัดบ่อเงิน 3 1 3 0 7
50 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 3 1 2 0 6
51 บ้านดอนดึง 3 1 1 0 5
52 วัดอัมพวัน 3 1 1 0 5
53 วัดมุจลินท์ 3 1 1 0 5
54 บ้านท่าม่วง 3 1 0 0 4
55 สุเทพวิทยาลัย 3 1 0 0 4
56 วัดใหม่จำปาทอง 3 0 2 0 5
57 บัณฑิตศึกษา 3 0 1 0 4
58 วัดข่อยใต้ 3 0 1 0 4
59 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 3 0 0 0 3
60 วัดตะเคียน 3 0 0 0 3
61 วัดหนองคู(บ้านหมี่) 3 0 0 0 3
62 วัดหนองปลิง 3 0 0 0 3
63 อนุบาลบ้านเพนียด 2 5 0 0 7
64 วัดไผ่แตร 2 3 1 0 6
65 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 2 2 1 0 5
66 วัดดงพลับ 2 2 1 0 5
67 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 2 2 0 0 4
68 วัดสระกระเบื้อง 2 1 2 0 5
69 วัดบ้านลาด 2 1 1 0 4
70 กำจรวิทย์ 2 1 1 0 4
71 วัดหนองโพธิ์ 2 1 1 0 4
72 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
73 บ้านไผ่ใหญ่ 2 1 0 0 3
74 วัดเขาสมอคอน 2 1 0 0 3
75 วัดหนองคู 2 1 0 0 3
76 วัดชีแวะ 2 0 2 0 4
77 วัดธรรมเจดีย์ 2 0 2 0 4
78 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 2 0 1 0 3
79 บ้านวังจั่น 2 0 1 0 3
80 บ้านหนองแขม 2 0 1 0 3
81 วัดหนองหอย 2 0 1 0 3
82 วัดดงแก้ว 2 0 0 0 2
83 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
84 วัดหนองพิมาน 2 0 0 0 2
85 วัดเกาะวิมุตตาราม 2 0 0 0 2
86 วัดเทพอำไพ 1 3 5 0 9
87 วัดโพธิ์เก้าต้น 1 3 0 0 4
88 บ้านบางลี่ 1 2 0 1 3
89 วัดโคกโพธิกุญชร 1 2 0 0 3
90 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1 2 0 0 3
91 วัดหนองมน 1 1 2 0 4
92 บ้านหนองสำโรง 1 1 1 0 3
93 วัดสำราญ 1 1 0 2 2
94 วัดตองปุ 1 1 0 0 2
95 วัดทองแท่งนิสยาราม 1 1 0 0 2
96 วัดดอนโพธิ์ 1 1 0 0 2
97 สมอคอนวิทยาคาร 1 1 0 0 2
98 วัดรัตนาราม 1 1 0 0 2
99 วัดหนองหลวง 1 1 0 0 2
100 บ้านดอนทอง 1 1 0 0 2
101 วัดท้องคุ้ง 1 1 0 0 2
102 บ้านเขาสะพานนาค 1 0 3 0 4
103 วัดดงสวอง 1 0 2 0 3
104 วัดทุ่งสิงห์โต 1 0 1 0 2
105 บ้านหัวบึง 1 0 1 0 2
106 วัดมะค่า 1 0 1 0 2
107 วัดหนองบัวขาว 1 0 0 1 1
108 จินดารัตน์ 1 0 0 1 1
109 บ้านดงมะรุม 1 0 0 0 1
110 บ้านตะกุดหว้า 1 0 0 0 1
111 วัดน้ำจั้น 1 0 0 0 1
112 บ้านห้วยส้ม 1 0 0 0 1
113 วัดคงคาราม 1 0 0 0 1
114 บ้านกล้วย 1 0 0 0 1
115 บ้านพรมทิน 1 0 0 0 1
116 วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
117 บ้านโป่งยอ 1 0 0 0 1
118 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 0 0 1
119 บ้านกระเบากลัก 1 0 0 0 1
120 บ้านชอนบอน 1 0 0 0 1
121 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
123 บ้านไทรย้อย 1 0 0 0 1
124 วัดสัมพันธมิตร 1 0 0 0 1
125 วัดสิงห์ทอง 1 0 0 0 1
126 วัดเขาวงกฎ 1 0 0 0 1
127 เมืองละโว้วิทยา 1 0 0 0 1
128 จารึกล้อมวิทยา 0 4 3 0 7
129 พิบูลปัทมาคม 0 4 2 0 6
130 ชุมชนตำบลหินปัก 0 4 0 0 4
131 วัดโพธิ์ระหัต 0 3 2 0 5
132 บ้านทุ่งทอง 0 3 0 1 3
133 วัดยวด 0 2 1 1 3
134 วัดท่าแค 0 2 1 0 3
135 วัดสนามไชย 0 2 0 0 2
136 วัดหนองกระเบื้อง 0 2 0 0 2
137 วัดเกตุ 0 1 3 0 4
138 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 0 1 1 1 2
139 รัตนศึกษา 0 1 1 0 2
140 วัดห้วยโป่ง 0 1 1 0 2
141 วัดวังหัวแหวน 0 1 1 0 2
142 บ้านพุม่วง 0 1 0 0 1
143 วัดคุ้งท่าเลา 0 1 0 0 1
144 วัดซับเสือแมบ 0 1 0 0 1
145 วัดดงน้อย 0 1 0 0 1
146 วัดตะลุง 0 1 0 0 1
147 วัดธรรมิการาม 0 1 0 0 1
148 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 1 0 0 1
149 วัดสายห้วยแก้ว 0 1 0 0 1
150 วัดหนองปลาดุก 0 1 0 0 1
151 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 0 1 0 0 1
152 อนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 0 1 0 0 1
153 บ้านคลองเกตุ 0 0 2 0 2
154 วัดห้วยแก้ว 0 0 2 0 2
155 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 0 0 1 1 1
156 บ้านหนองนางาม 0 0 1 0 1
157 บ้านเขาดิน 0 0 1 0 1
158 ท่าวุ้ง 0 0 1 0 1
159 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 1 0 1
160 สุวัฒนบดี 0 0 0 1 0
161 วัดใดยาว 0 0 0 1 0
162 กองบินโคกกะเทียม 0 0 0 0 0
163 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 0 0 0 0 0
164 วัดเขาหนีบ 0 0 0 0 0
165 วัดโคกหม้อ 0 0 0 0 0
166 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 0 0
167 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 0 0 0 0
รวม 498 280 147 30 955