สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 13 9 7 29 35 7 3 1 45
2 อนุบาลลพบุรี 10 3 4 17 24 8 6 1 38
3 วัดบ้านดาบ 6 5 4 15 15 5 3 0 23
4 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 6 3 1 10 18 10 5 3 33
5 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 6 3 1 10 10 7 2 0 19
6 บ้านวังเพลิง 5 3 4 12 12 4 1 0 17
7 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 5 0 1 6 9 0 1 1 10
8 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 4 4 1 9 9 4 3 0 16
9 โคกสำโรง 4 2 4 10 14 12 3 1 29
10 วัดตะเคียน 4 2 1 7 7 0 0 0 7
11 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 4 0 1 5 4 1 0 0 5
12 วัดพานิชธรรมิการาม 3 4 5 12 9 9 3 1 21
13 บ้านเขาทับควาย 3 3 1 7 9 6 3 0 18
14 บ้านห้วยส้ม 3 3 1 7 5 3 0 1 8
15 บ้านสระเตย 3 2 0 5 7 7 3 0 17
16 บ้านวังขอนขว้าง 3 1 0 4 8 1 0 0 9
17 วัดทุ่งทะเลหญ้า 3 1 0 4 4 0 0 0 4
18 รุ่งนิวัติวิทยา 2 8 1 11 17 10 2 0 29
19 บ้านเกริ่นกฐิน 2 4 3 9 8 3 0 0 11
20 วัดใดใหญ่ 2 4 1 7 9 5 4 2 18
21 บ้านนกเขาเปล้า 2 2 2 6 9 5 2 1 16
22 บ้านโคกตูม 2 2 1 5 13 2 2 1 17
23 วัดหนองกระเบียน 2 2 0 4 6 3 1 0 10
24 บ้านท่าม่วง 2 2 0 4 3 2 0 0 5
25 บ้านดอนดึง 2 1 0 3 3 1 1 0 5
26 วัดอัมพวัน 2 1 0 3 3 1 1 0 5
27 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
28 อนุบาลท่าวุ้ง 2 0 3 5 11 7 4 0 22
29 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 2 0 1 3 4 3 1 0 8
30 วัดใหม่จำปาทอง 2 0 1 3 3 2 2 0 7
31 วัดสะแกราบ 2 0 0 2 3 3 0 0 6
32 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 2 0 0 2 3 2 0 0 5
33 วัดทองแท่งนิสยาราม 2 0 0 2 2 1 0 0 3
34 วัดดงแก้ว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บรรจงรัตน์ 1 4 2 7 14 2 1 0 17
36 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1 2 1 4 7 2 0 0 9
37 วัดบ้านทราย 1 2 1 4 4 1 0 0 5
38 วัดบ่อเงิน 1 2 0 3 4 1 3 0 8
39 วัดชีแวะ 1 2 0 3 3 0 2 0 5
40 วัดโพธิ์เกษตร 1 1 1 3 6 4 4 0 14
41 บ้านวังไผ่ 1 1 1 3 6 4 2 0 12
42 วัดบางพึ่ง 1 1 1 3 4 1 2 0 7
43 วัดหนองคู(บ้านหมี่) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
44 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 1 1 3 2 2 0 0 4
45 พระวรสาร 1 1 0 2 6 3 3 2 12
46 วัดบ้านลาด 1 1 0 2 3 1 1 0 5
47 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
48 วัดดอนโพธิ์ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
49 อนุบาลบ้านเพนียด 1 0 5 6 4 8 2 0 14
50 วัดถนนแค 1 0 4 5 6 7 2 1 15
51 โคกลำพานวิทยา 1 0 2 3 4 3 2 0 9
52 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1 0 1 2 4 3 2 0 9
53 วัดถ้ำตะโก 1 0 0 1 3 2 0 1 5
54 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 วัดเกตุ 1 0 0 1 1 1 3 0 5
56 วัดหนองมน 1 0 0 1 1 1 2 0 4
57 วัดตองปุ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านดงมะรุม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านตะกุดหว้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 วัดน้ำจั้น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านถลุงเหล็ก 0 4 2 6 6 5 1 0 12
62 อนุบาลบ้านหมี่ 0 3 2 5 9 3 1 1 13
63 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 0 3 0 3 5 9 2 0 16
64 วัดหนองเมือง 0 2 1 3 7 6 4 0 17
65 วรพิทยา 0 2 0 2 7 4 0 0 11
66 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 0 2 0 2 4 1 0 0 5
67 ชุมชนตำบลหินปัก 0 2 0 2 0 5 0 0 5
68 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 0 1 3 4 6 4 3 0 13
69 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 0 1 2 3 6 2 0 0 8
70 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 0 1 2 3 4 2 1 0 7
71 บ้านหลุมข้าว 0 1 1 2 8 1 1 1 10
72 วัดธรรมเจดีย์ 0 1 1 2 3 1 2 0 6
73 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 0 1 1 2 3 1 2 0 6
74 วัดมุจลินท์ 0 1 1 2 3 1 1 0 5
75 สุเทพวิทยาลัย 0 1 1 2 3 1 0 0 4
76 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 0 1 1 2 2 0 4 2 6
77 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
78 วัดหนองบัวขาว 0 1 0 1 2 0 0 1 2
79 พิบูลปัทมาคม 0 1 0 1 1 4 3 0 8
80 วัดเทพอำไพ 0 1 0 1 1 3 5 0 9
81 บ้านบางลี่ 0 1 0 1 1 3 0 1 4
82 วัดโพธิ์เก้าต้น 0 1 0 1 1 3 0 0 4
83 สมอคอนวิทยาคาร 0 1 0 1 1 1 0 0 2
84 วัดคงคาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 วัดโบสถ์ 0 0 2 2 4 4 0 1 8
86 บ้านหนองแก 0 0 2 2 4 2 1 0 7
87 วัดโป่งแค 0 0 2 2 3 4 2 0 9
88 วัดหัวสำโรง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
89 วัดสระกระเบื้อง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
90 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
91 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
92 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 1 1 2 0 4
93 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 1 1 1 0 1 0 2
94 บ้านกล้วย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านพรมทิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
98 วัดข่อยใต้ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
99 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
100 วัดไผ่แตร 0 0 0 0 2 3 1 0 6
101 วัดดงพลับ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
102 กำจรวิทย์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
103 วัดหนองโพธิ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
104 วัดเขาสมอคอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
105 วัดหนองคู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
106 บ้านวังจั่น 0 0 0 0 2 0 1 0 3
107 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 2 0 1 0 3
108 วัดหนองหอย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
109 วัดหนองพิมาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 วัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 วัดโคกโพธิกุญชร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
112 บ้านหนองสำโรง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 วัดสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
114 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 วัดหนองหลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 วัดท้องคุ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านเขาสะพานนาค 0 0 0 0 1 0 3 0 4
119 วัดดงสวอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
120 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
121 วัดมะค่า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 จินดารัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 บ้านโป่งยอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 วัดเขาหนีบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านกระเบากลัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านชอนบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 วัดสัมพันธมิตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 วัดสิงห์ทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 วัดเขาวงกฎ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 เมืองละโว้วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 จารึกล้อมวิทยา 0 0 0 0 0 4 3 0 7
136 วัดโพธิ์ระหัต 0 0 0 0 0 3 2 0 5
137 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
138 วัดยวด 0 0 0 0 0 2 1 1 3
139 วัดท่าแค 0 0 0 0 0 2 1 0 3
140 วัดสนามไชย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
143 รัตนศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 วัดห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 วัดวังหัวแหวน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 บ้านพุม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 วัดคุ้งท่าเลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 วัดซับเสือแมบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 วัดดงน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 วัดตะลุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 วัดธรรมิการาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 วัดสายห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 อนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านคลองเกตุ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
157 วัดห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
158 บ้านหนองนางาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 ท่าวุ้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 สุวัฒนบดี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 วัดใดยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 กองบินโคกกะเทียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 วัดโคกหม้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 145 131 103 379 563 306 162 32 1,031