สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 13 9 7 29 35 7 3 1 45
2 อนุบาลลพบุรี 7 1 4 12 19 6 5 1 30
3 วัดบ้านดาบ 5 5 4 14 14 5 3 0 22
4 บ้านวังเพลิง 5 3 4 12 12 4 1 0 17
5 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 5 0 1 6 9 0 1 1 10
6 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 4 4 1 9 9 4 3 0 16
7 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 4 0 1 5 4 1 0 0 5
8 วัดพานิชธรรมิการาม 3 4 5 12 9 9 3 1 21
9 บ้านเขาทับควาย 3 3 1 7 9 6 3 0 18
10 โคกสำโรง 3 2 2 7 11 11 2 1 24
11 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 3 1 1 5 12 9 4 3 25
12 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 3 1 1 5 6 4 2 0 12
13 วัดทุ่งทะเลหญ้า 3 1 0 4 4 0 0 0 4
14 รุ่งนิวัติวิทยา 2 8 1 11 17 10 2 0 29
15 บ้านเกริ่นกฐิน 2 4 3 9 8 3 0 0 11
16 วัดใดใหญ่ 2 4 1 7 9 5 4 2 18
17 บ้านนกเขาเปล้า 2 2 2 6 9 5 2 1 16
18 บ้านโคกตูม 2 2 1 5 13 2 2 1 17
19 วัดหนองกระเบียน 2 2 0 4 5 3 1 0 9
20 บ้านสระเตย 2 1 0 3 6 6 2 0 14
21 บ้านดอนดึง 2 1 0 3 3 1 1 0 5
22 วัดอัมพวัน 2 1 0 3 3 1 1 0 5
23 บ้านท่าม่วง 2 1 0 3 3 1 0 0 4
24 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
25 อนุบาลท่าวุ้ง 2 0 3 5 10 6 4 0 20
26 บ้านวังขอนขว้าง 2 0 0 2 5 1 0 0 6
27 วัดสะแกราบ 2 0 0 2 3 3 0 0 6
28 วัดใหม่จำปาทอง 2 0 0 2 3 0 2 0 5
29 วัดดงแก้ว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บรรจงรัตน์ 1 4 2 7 14 2 1 0 17
31 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1 2 1 4 7 2 0 0 9
32 วัดบ้านทราย 1 2 1 4 4 1 0 0 5
33 วัดโพธิ์เกษตร 1 1 1 3 6 4 4 0 14
34 บ้านวังไผ่ 1 1 1 3 6 4 2 0 12
35 วัดบางพึ่ง 1 1 1 3 4 1 2 0 7
36 วัดตะเคียน 1 1 1 3 3 0 0 0 3
37 วัดหนองคู(บ้านหมี่) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
38 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 1 1 3 2 2 0 0 4
39 พระวรสาร 1 1 0 2 6 3 3 2 12
40 วัดบ่อเงิน 1 1 0 2 3 1 3 0 7
41 วัดชีแวะ 1 1 0 2 2 0 2 0 4
42 วัดถนนแค 1 0 4 5 6 7 2 1 15
43 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1 0 1 2 4 3 2 0 9
44 วัดถ้ำตะโก 1 0 0 1 3 2 0 1 5
45 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1 0 0 1 2 2 1 0 5
46 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
47 วัดหนองมน 1 0 0 1 1 1 2 0 4
48 วัดตองปุ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
49 วัดทองแท่งนิสยาราม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
50 บ้านดงมะรุม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านตะกุดหว้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดน้ำจั้น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านถลุงเหล็ก 0 4 2 6 6 5 1 0 12
54 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 0 3 0 3 5 9 2 0 16
55 วรพิทยา 0 2 0 2 7 4 0 0 11
56 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 0 2 0 2 4 1 0 0 5
57 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 0 1 2 3 6 2 0 0 8
58 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 0 1 2 3 5 4 3 0 12
59 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 0 1 2 3 4 2 1 0 7
60 บ้านหลุมข้าว 0 1 1 2 8 1 1 1 10
61 อนุบาลบ้านหมี่ 0 1 1 2 4 3 1 1 8
62 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 0 1 1 2 3 1 2 0 6
63 วัดมุจลินท์ 0 1 1 2 3 1 1 0 5
64 สุเทพวิทยาลัย 0 1 1 2 3 1 0 0 4
65 วัดบ้านลาด 0 1 0 1 2 1 1 0 4
66 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
67 วัดเทพอำไพ 0 1 0 1 1 3 5 0 9
68 วัดโพธิ์เก้าต้น 0 1 0 1 1 3 0 0 4
69 บ้านบางลี่ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
70 วัดดอนโพธิ์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
71 สมอคอนวิทยาคาร 0 1 0 1 1 1 0 0 2
72 วัดหนองบัวขาว 0 1 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านห้วยส้ม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดคงคาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 ชุมชนตำบลหินปัก 0 1 0 1 0 4 0 0 4
76 วัดโบสถ์ 0 0 2 2 4 4 0 1 8
77 บ้านหนองแก 0 0 2 2 4 2 1 0 7
78 วัดโป่งแค 0 0 2 2 3 4 2 0 9
79 อนุบาลบ้านเพนียด 0 0 2 2 2 5 0 0 7
80 วัดหัวสำโรง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
81 โคกลำพานวิทยา 0 0 1 1 3 2 1 0 6
82 วัดสระกระเบื้อง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
83 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
84 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
85 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 1 1 1 0 1 0 2
86 บ้านกล้วย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านพรมทิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 วัดหนองเมือง 0 0 0 0 3 4 2 0 9
90 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
91 วัดข่อยใต้ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
92 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
93 วัดไผ่แตร 0 0 0 0 2 3 1 0 6
94 วัดดงพลับ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
95 กำจรวิทย์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
96 วัดหนองโพธิ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
97 วัดเขาสมอคอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
98 วัดหนองคู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
99 วัดธรรมเจดีย์ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
100 บ้านวังจั่น 0 0 0 0 2 0 1 0 3
101 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 2 0 1 0 3
102 วัดหนองหอย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
103 วัดหนองพิมาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 วัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 วัดโคกโพธิกุญชร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
106 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
107 บ้านหนองสำโรง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
108 วัดสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
109 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 วัดหนองหลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 วัดท้องคุ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 บ้านเขาสะพานนาค 0 0 0 0 1 0 3 0 4
114 วัดดงสวอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
115 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
116 วัดมะค่า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
117 จินดารัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
118 บ้านโป่งยอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านกระเบากลัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านชอนบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 วัดสัมพันธมิตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 วัดสิงห์ทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 วัดเขาวงกฎ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 เมืองละโว้วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 จารึกล้อมวิทยา 0 0 0 0 0 4 3 0 7
130 พิบูลปัทมาคม 0 0 0 0 0 4 2 0 6
131 วัดโพธิ์ระหัต 0 0 0 0 0 3 2 0 5
132 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
133 วัดยวด 0 0 0 0 0 2 1 1 3
134 วัดท่าแค 0 0 0 0 0 2 1 0 3
135 วัดสนามไชย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
136 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
137 วัดเกตุ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
138 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
139 รัตนศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 วัดห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
141 วัดวังหัวแหวน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 บ้านพุม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 วัดคุ้งท่าเลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 วัดซับเสือแมบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 วัดดงน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 วัดตะลุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 วัดธรรมิการาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 วัดสายห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 อนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านคลองเกตุ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
154 วัดห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
156 บ้านหนองนางาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 ท่าวุ้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 สุวัฒนบดี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 วัดใดยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 กองบินโคกกะเทียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 วัดเขาหนีบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 วัดโคกหม้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 116 108 88 312 498 280 147 30 925