หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 36 22 70.97% 4 12.9% 5 16.13% 0 0% 31
2 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 26 20 76.92% 2 7.69% 2 7.69% 2 7.69% 26
3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 32 16 50% 12 37.5% 4 12.5% 0 0% 32
4 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 24 16 69.57% 5 21.74% 2 8.7% 0 0% 23
5 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 23 15 65.22% 7 30.43% 1 4.35% 0 0% 23
6 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 27 14 56% 8 32% 3 12% 0 0% 25
7 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 31 13 41.94% 13 41.94% 4 12.9% 1 3.23% 31
8 โรงเรียนพรหมรังษี 28 13 52% 10 40% 2 8% 0 0% 25
9 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 23 12 52.17% 10 43.48% 0 0% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 16 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
11 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 19 11 64.71% 3 17.65% 3 17.65% 0 0% 17
12 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 20 10 50% 7 35% 3 15% 0 0% 20
13 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
14 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
15 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
17 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
18 โรงเรียนบ้านบัวชุม 27 8 38.1% 9 42.86% 3 14.29% 1 4.76% 21
19 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 19 8 44.44% 6 33.33% 4 22.22% 0 0% 18
20 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 16 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
21 โรงเรียนบ้านคลอง 15 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
22 โรงเรียนบ้านดีลัง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 17 7 43.75% 6 37.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 14 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
26 โรงเรียนบ้านดงน้อย 15 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
27 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 14 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
29 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนบ้านยางโทน 16 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
32 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
33 โรงเรียนวัดหนองนา 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านซับโศก 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 14 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
37 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 15 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
38 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
39 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านวังแขม 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
41 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านเขาราบ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
44 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านเขารวก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนวัดโคกสลุง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
50 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านวังทอง 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
52 โรงเรียนบ้านยางราก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
54 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านหัวลำ 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านสระเพลง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
67 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนวัดดำรงบุล 11 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 11
70 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 8 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
73 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนช่องสาริกา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านหนองขาม 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนสร้างพัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
86 โรงเรียนบ้านซับจำปา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองบง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
92 โรงเรียนอารีสวัสดิ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนอนุบาลสุวดีวิทยา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดศิริบรรพต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
112 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
114 โรงเรียนบ้านนาโสม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
115 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
116 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
117 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
118 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
119 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
120 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางสาววิภา รักงาม โทร. 081 852 7049 Mail : wipa.rakngam@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]