สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านมะนาวหวาน 22 4 5 0 31
2 อนุบาลท่าหลวง 20 2 2 2 24
3 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 16 12 4 0 32
4 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 16 5 2 0 23
5 บ้านดงดินแดง 15 7 1 0 23
6 บ้านหนองมะค่า 14 8 3 0 25
7 บ้านม่วงค่อม 13 13 4 1 30
8 พรหมรังษี 13 10 2 0 25
9 บ้านห้วยใหญ่ 12 10 0 1 22
10 อนุบาลพัฒนานิคม 12 2 1 0 15
11 อนุบาลลำนารายณ์ 11 3 3 0 17
12 บ้านหนองประดู่ 10 7 3 0 20
13 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 10 3 1 0 14
14 อนุบาลอำเภอลำสนธิ 9 3 1 0 13
15 นิคมลำนารายณ์ 9 3 0 0 12
16 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 9 0 0 0 9
17 อนุบาลสระโบสถ์ 9 0 0 0 9
18 บ้านบัวชุม 8 9 3 1 20
19 อนุบาลวัดหนองม่วง 8 6 4 0 18
20 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 8 6 2 0 16
21 บ้านคลอง 8 5 1 0 14
22 วัดสว่างอารมณ์ 8 1 0 0 9
23 บ้านดีลัง 8 1 0 0 9
24 บ้านเขายายกะตา 7 6 1 2 14
25 บ้านท่าดินดำ 7 6 0 0 13
26 บ้านดงน้อย 7 1 3 0 11
27 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 7 1 3 0 11
28 บ้านบ่อคู่ 7 0 0 1 7
29 บ้านท่ากรวด 7 0 0 0 7
30 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 6 5 0 1 11
31 บ้านยางโทน 6 4 1 4 11
32 บ้านปรางค์น้อย 6 3 3 0 12
33 วัดหนองนา 6 2 0 0 8
34 บ้านห้วยสาราม 6 1 0 0 7
35 บ้านซับโศก 6 1 0 0 7
36 บ้านป่าเขว้า 5 7 2 0 14
37 บ้านใหม่สามัคคี 5 6 1 0 12
38 บ้านท่าเยี่ยม 5 4 0 2 9
39 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 5 4 0 0 9
40 บ้านวังแขม 5 3 1 2 9
41 บ้านทะเลวังวัด 5 2 0 0 7
42 บ้านเขาสมโภชน์ 5 2 0 0 7
43 บ้านเขาราบ 5 1 0 1 6
44 บ้านหนองโกวิทยา 5 1 0 0 6
45 บ้านทุ่งตาแก้ว 5 1 0 0 6
46 บ้านลังกาประชาสรรค์ 5 0 2 0 7
47 บ้านเขารวก 5 0 0 0 5
48 วัดโคกสลุง 5 0 0 0 5
49 บ้านใหม่โสพิมพ์ 4 3 2 0 9
50 อนุบาลโคกเจริญ 4 3 1 0 8
51 บ้านวังทอง 4 3 0 2 7
52 บ้านยางราก 4 1 0 0 5
53 สามัคคีวิทยา 4 0 0 1 4
54 บ้านโคกแสมสาร 4 0 0 0 4
55 บ้านเหวตาบัว 4 0 0 0 4
56 บ้านด่านไทยล้อม 3 3 0 0 6
57 บ้านหัวลำ 3 3 0 0 6
58 บ้านราษฎร์บำรุง 3 2 1 0 6
59 บ้านวังตาอินทร์ 3 2 0 0 5
60 บ้านเกาะรัง 3 1 2 0 6
61 บ้านสระเพลง 3 1 1 0 5
62 บ้านหนองหัวช้าง 3 1 0 0 4
63 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 3 1 0 0 4
64 บ้านซับหินขวาง 3 1 0 0 4
65 บ้านเขาแหลม 3 0 1 0 4
66 บ้านมหาโพธิ 3 0 0 1 3
67 วัดมณีศรีโสภณ 3 0 0 0 3
68 บ้านหนองเสมา 3 0 0 0 3
69 วัดดำรงบุล 2 5 1 3 8
70 วัดสุนทรเทพคีรี 2 4 0 0 6
71 บ้านทะเลทอง 2 3 0 0 5
72 บ้านชอนสมบูรณ์ 2 2 2 2 6
73 นารายณ์วิทยา 2 2 1 0 5
74 ช่องสาริกา 2 1 2 0 5
75 บ้านโคกกลาง 2 1 0 0 3
76 บ้านเขาขวาง 2 1 0 0 3
77 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 2 1 0 0 3
78 บ้านซับเค้าแมว 2 1 0 0 3
79 บ้านหนองขาม 2 0 0 1 2
80 สร้างพัฒนา 2 0 0 1 2
81 บ้านศรีเมือง 2 0 0 0 2
82 วัดหนองตามิ่ง 1 4 1 0 6
83 บ้านทุ่งท่าช้าง 1 3 0 0 4
84 บ้านโค้งรถไฟ 1 3 0 0 4
85 ซอย 19 สาย 2 ขวา 1 2 0 1 3
86 บ้านซับจำปา 1 2 0 0 3
87 บ้านด่านจันทร์ 1 2 0 0 3
88 บ้านหนองบง 1 1 1 0 3
89 บ้านลำสนธิ 1 1 0 0 2
90 บ้านแหลมชนแดน 1 1 0 0 2
91 บ้านสวนมะเดื่อ 1 0 3 0 4
92 อารีสวัสดิ์ 1 0 0 1 1
93 บ้านหนองเกตุ 1 0 0 0 1
94 งามมีศรีพัฒนา 1 0 0 0 1
95 บ้านบ่อดินสอพอง 1 0 0 0 1
96 บ้านคลองสาริกา 1 0 0 0 1
97 บ้านธงชัยสามัคคี 1 0 0 0 1
98 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 1 0 0 0 1
99 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 1 0 0 0 1
100 บ้านดงน้อย 1 0 0 0 1
101 บ้านท่าตะโก 1 0 0 0 1
102 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 0 0 0 1
103 บ้านมะกอกหวาน 0 3 0 0 3
104 อนุบาลสุวดีวิทยา 0 2 1 0 3
105 บ้านลำโกฎิทอง 0 2 0 0 2
106 บ้านกุดตาเพชร 0 1 1 0 2
107 บ้านคลองกลุ่ม 0 1 1 0 2
108 บ้านพุกะชัด 0 1 0 0 1
109 บ้านหนองสำราญ 0 1 0 0 1
110 วัดศิริบรรพต 0 1 0 0 1
111 บ้านไร่พัฒนา 0 0 1 1 1
112 บ้านบ่อน้ำ 0 0 1 0 1
113 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 1 0
114 บ้านนาโสม 0 0 0 1 0
115 บ้านหนองปลาไหล 0 0 0 1 0
116 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0
117 แก้วประทานพรวิทยา 0 0 0 0 0
118 บ้านหนองตะแบก 0 0 0 0 0
119 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0
120 บ้านโกรกรกฟ้า 0 0 0 0 0
รวม 525 258 83 35 866