สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านมะนาวหวาน 22 4 5 0 31
2 อนุบาลท่าหลวง 17 2 2 2 21
3 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 16 12 4 0 32
4 บ้านม่วงค่อม 13 12 3 0 28
5 บ้านดงดินแดง 13 6 1 0 20
6 พรหมรังษี 12 9 2 0 23
7 บ้านหนองมะค่า 12 6 3 0 21
8 อนุบาลพัฒนานิคม 12 2 1 0 15
9 อนุบาลลำนารายณ์ 11 3 3 0 17
10 บ้านห้วยใหญ่ 10 8 0 1 18
11 บ้านหนองประดู่ 9 7 3 0 19
12 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 9 2 1 0 12
13 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 9 0 0 0 9
14 บ้านบัวชุม 8 7 3 1 18
15 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 8 6 2 0 16
16 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 8 5 2 0 15
17 อนุบาลอำเภอลำสนธิ 8 3 1 0 12
18 วัดสว่างอารมณ์ 8 1 0 0 9
19 บ้านดีลัง 8 1 0 0 9
20 บ้านเขายายกะตา 7 6 1 2 14
21 บ้านคลอง 7 4 1 0 12
22 นิคมลำนารายณ์ 7 3 0 0 10
23 บ้านดงน้อย 7 1 3 0 11
24 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 7 1 3 0 11
25 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 6 5 0 0 11
26 บ้านท่าดินดำ 6 4 0 0 10
27 วัดหนองนา 6 2 0 0 8
28 บ้านซับโศก 6 1 0 0 7
29 อนุบาลสระโบสถ์ 6 0 0 0 6
30 บ้านป่าเขว้า 5 7 2 0 14
31 บ้านใหม่สามัคคี 5 4 1 0 10
32 บ้านปรางค์น้อย 5 3 2 0 10
33 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 5 3 0 0 8
34 บ้านวังแขม 5 2 1 2 8
35 บ้านทะเลวังวัด 5 2 0 0 7
36 บ้านเขาราบ 5 1 0 1 6
37 บ้านห้วยสาราม 5 1 0 0 6
38 บ้านหนองโกวิทยา 5 1 0 0 6
39 บ้านทุ่งตาแก้ว 5 1 0 0 6
40 บ้านบ่อคู่ 5 0 0 1 5
41 วัดโคกสลุง 5 0 0 0 5
42 บ้านวังทอง 4 3 0 2 7
43 สามัคคีวิทยา 4 0 0 1 4
44 อนุบาลวัดหนองม่วง 3 6 2 0 11
45 บ้านยางโทน 3 4 1 4 8
46 บ้านหัวลำ 3 3 0 0 6
47 บ้านราษฎร์บำรุง 3 2 1 0 6
48 บ้านวังตาอินทร์ 3 2 0 0 5
49 บ้านเขาสมโภชน์ 3 2 0 0 5
50 บ้านเกาะรัง 3 1 2 0 6
51 บ้านสระเพลง 3 1 1 0 5
52 บ้านยางราก 3 1 0 0 4
53 บ้านซับหินขวาง 3 1 0 0 4
54 บ้านเขาแหลม 3 0 1 0 4
55 บ้านท่ากรวด 3 0 0 0 3
56 บ้านโคกแสมสาร 3 0 0 0 3
57 บ้านเขารวก 3 0 0 0 3
58 วัดมณีศรีโสภณ 3 0 0 0 3
59 วัดดำรงบุล 2 5 1 3 8
60 วัดสุนทรเทพคีรี 2 4 0 0 6
61 บ้านใหม่โสพิมพ์ 2 3 2 0 7
62 บ้านด่านไทยล้อม 2 3 0 0 5
63 บ้านชอนสมบูรณ์ 2 2 2 2 6
64 นารายณ์วิทยา 2 2 1 0 5
65 อนุบาลโคกเจริญ 2 2 1 0 5
66 ช่องสาริกา 2 1 2 0 5
67 บ้านเขาขวาง 2 1 0 0 3
68 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 2 1 0 0 3
69 บ้านซับเค้าแมว 2 1 0 0 3
70 บ้านลังกาประชาสรรค์ 2 0 2 0 4
71 บ้านหนองขาม 2 0 0 1 2
72 สร้างพัฒนา 2 0 0 1 2
73 บ้านศรีเมือง 2 0 0 0 2
74 บ้านเหวตาบัว 2 0 0 0 2
75 วัดหนองตามิ่ง 1 4 1 0 6
76 บ้านทุ่งท่าช้าง 1 3 0 0 4
77 บ้านทะเลทอง 1 3 0 0 4
78 บ้านโค้งรถไฟ 1 3 0 0 4
79 ซอย 19 สาย 2 ขวา 1 2 0 1 3
80 บ้านซับจำปา 1 2 0 0 3
81 บ้านหนองบง 1 1 1 0 3
82 บ้านหนองหัวช้าง 1 1 0 0 2
83 บ้านโคกกลาง 1 1 0 0 2
84 บ้านลำสนธิ 1 1 0 0 2
85 บ้านแหลมชนแดน 1 1 0 0 2
86 บ้านด่านจันทร์ 1 1 0 0 2
87 บ้านสวนมะเดื่อ 1 0 3 0 4
88 บ้านมหาโพธิ 1 0 0 1 1
89 อารีสวัสดิ์ 1 0 0 1 1
90 บ้านหนองเกตุ 1 0 0 0 1
91 งามมีศรีพัฒนา 1 0 0 0 1
92 บ้านคลองสาริกา 1 0 0 0 1
93 บ้านธงชัยสามัคคี 1 0 0 0 1
94 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 1 0 0 0 1
95 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 1 0 0 0 1
96 บ้านดงน้อย 1 0 0 0 1
97 บ้านท่าตะโก 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองเสมา 1 0 0 0 1
99 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1 0 0 0 1
100 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 0 0 0 1
101 บ้านท่าเยี่ยม 0 4 0 2 4
102 บ้านมะกอกหวาน 0 3 0 0 3
103 อนุบาลสุวดีวิทยา 0 2 1 0 3
104 บ้านกุดตาเพชร 0 1 1 0 2
105 บ้านคลองกลุ่ม 0 1 1 0 2
106 บ้านพุกะชัด 0 1 0 0 1
107 วัดศิริบรรพต 0 1 0 0 1
108 บ้านไร่พัฒนา 0 0 1 1 1
109 บ้านบ่อน้ำ 0 0 1 0 1
110 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 1 0
111 บ้านนาโสม 0 0 0 1 0
112 บ้านหนองปลาไหล 0 0 0 1 0
113 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0
114 แก้วประทานพรวิทยา 0 0 0 0 0
115 บ้านบ่อดินสอพอง 0 0 0 0 0
116 บ้านลำโกฎิทอง 0 0 0 0 0
117 บ้านโกรกรกฟ้า 0 0 0 0 0
รวม 449 235 79 33 796