สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านมะนาวหวาน 9 10 1 20 22 4 5 0 31
2 อนุบาลท่าหลวง 7 8 2 17 17 2 2 2 21
3 อนุบาลลำนารายณ์ 7 3 2 12 11 3 3 0 17
4 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 7 1 1 9 9 0 0 0 9
5 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 7 1 0 8 9 2 1 0 12
6 บ้านม่วงค่อม 5 3 4 12 13 12 3 0 28
7 อนุบาลอำเภอลำสนธิ 5 1 0 6 8 3 1 0 12
8 อนุบาลสระโบสถ์ 5 1 0 6 6 0 0 0 6
9 บ้านหนองมะค่า 3 3 5 11 12 6 3 0 21
10 อนุบาลพัฒนานิคม 3 2 4 9 12 2 1 0 15
11 บ้านท่าดินดำ 3 2 2 7 6 4 0 0 10
12 พรหมรังษี 3 1 2 6 12 9 2 0 23
13 บ้านซับโศก 3 1 0 4 6 1 0 0 7
14 บ้านห้วยสาราม 3 0 0 3 5 1 0 0 6
15 บ้านดงดินแดง 2 4 2 8 13 6 1 0 20
16 บ้านห้วยใหญ่ 2 2 1 5 10 8 0 1 18
17 บ้านบัวชุม 2 2 1 5 8 7 3 1 18
18 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 2 2 1 5 8 5 2 0 15
19 บ้านทะเลวังวัด 2 2 1 5 5 2 0 0 7
20 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 2 1 0 3 8 6 2 0 16
21 วัดสว่างอารมณ์ 2 1 0 3 8 1 0 0 9
22 บ้านดงน้อย 2 1 0 3 7 1 3 0 11
23 บ้านท่ากรวด 2 1 0 3 3 0 0 0 3
24 บ้านโคกแสมสาร 2 0 1 3 3 0 0 0 3
25 บ้านหนองโกวิทยา 2 0 0 2 5 1 0 0 6
26 บ้านหนองประดู่ 1 6 1 8 9 7 3 0 19
27 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1 4 5 10 16 12 4 0 32
28 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1 4 1 6 7 1 3 0 11
29 บ้านคลอง 1 4 0 5 7 4 1 0 12
30 บ้านเขายายกะตา 1 3 4 8 7 6 1 2 14
31 บ้านปรางค์น้อย 1 3 1 5 5 3 2 0 10
32 บ้านเขาราบ 1 2 3 6 5 1 0 1 6
33 วัดหนองนา 1 2 0 3 6 2 0 0 8
34 วัดโคกสลุง 1 2 0 3 5 0 0 0 5
35 บ้านสระเพลง 1 1 2 4 3 1 1 0 5
36 นิคมลำนารายณ์ 1 1 1 3 7 3 0 0 10
37 บ้านป่าเขว้า 1 1 1 3 5 7 2 0 14
38 บ้านวังตาอินทร์ 1 1 1 3 3 2 0 0 5
39 บ้านวังแขม 1 1 0 2 5 2 1 2 8
40 บ้านราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 3 2 1 0 6
41 บ้านบ่อคู่ 1 0 3 4 5 0 0 1 5
42 บ้านวังทอง 1 0 3 4 4 3 0 2 7
43 บ้านเขารวก 1 0 2 3 3 0 0 0 3
44 อนุบาลวัดหนองม่วง 1 0 1 2 3 6 2 0 11
45 บ้านยางโทน 1 0 1 2 3 4 1 4 8
46 วัดมณีศรีโสภณ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
47 นารายณ์วิทยา 1 0 0 1 2 2 1 0 5
48 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
49 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
50 บ้านหนองเกตุ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 0 2 3 5 5 3 0 0 8
52 บ้านด่านไทยล้อม 0 2 1 3 2 3 0 0 5
53 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 0 2 0 2 6 5 0 0 11
54 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 2 0 2 5 1 0 0 6
55 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 1 2 3 1 3 0 0 4
56 บ้านศรีเมือง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
57 บ้านหัวลำ 0 1 0 1 3 3 0 0 6
58 บ้านยางราก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
59 บ้านเขาแหลม 0 1 0 1 3 0 1 0 4
60 บ้านเหวตาบัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
61 บ้านซับจำปา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
62 บ้านหนองบง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
63 บ้านลำสนธิ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านแหลมชนแดน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านสวนมะเดื่อ 0 1 0 1 1 0 3 0 4
66 งามมีศรีพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านดีลัง 0 0 2 2 8 1 0 0 9
68 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 2 2 5 4 1 0 10
69 บ้านเกาะรัง 0 0 2 2 3 1 2 0 6
70 วัดสุนทรเทพคีรี 0 0 2 2 2 4 0 0 6
71 อนุบาลโคกเจริญ 0 0 2 2 2 2 1 0 5
72 บ้านเขาสมโภชน์ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
73 บ้านซับหินขวาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
74 วัดดำรงบุล 0 0 1 1 2 5 1 3 8
75 ช่องสาริกา 0 0 1 1 2 1 2 0 5
76 ซอย 19 สาย 2 ขวา 0 0 1 1 1 2 0 1 3
77 บ้านด่านจันทร์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
78 บ้านคลองสาริกา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
79 บ้านธงชัยสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 4 0 0 1 4
82 บ้านใหม่โสพิมพ์ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
83 บ้านชอนสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 2 2 2 6
84 บ้านเขาขวาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
85 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
86 บ้านซับเค้าแมว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
87 บ้านลังกาประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
88 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
89 สร้างพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
90 วัดหนองตามิ่ง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
91 บ้านทะเลทอง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
92 บ้านโค้งรถไฟ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
93 บ้านมหาโพธิ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
94 อารีสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
95 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองเสมา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 4 0 2 4
102 บ้านมะกอกหวาน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
103 อนุบาลสุวดีวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
104 บ้านกุดตาเพชร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
105 บ้านคลองกลุ่ม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
106 บ้านพุกะชัด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 วัดศิริบรรพต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านไร่พัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 บ้านบ่อน้ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 บ้านนาโสม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 บ้านหนองปลาไหล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 แก้วประทานพรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 บ้านบ่อดินสอพอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 บ้านลำโกฎิทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 บ้านโกรกรกฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 117 109 87 313 449 235 79 33 763