สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านมะนาวหวาน 9 10 1 20 22 4 5 0 31
2 อนุบาลท่าหลวง 8 8 3 19 20 2 2 2 24
3 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 8 4 1 13 16 5 2 0 23
4 อนุบาลลำนารายณ์ 7 3 2 12 11 3 3 0 17
5 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 7 1 1 9 9 0 0 0 9
6 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 7 1 0 8 10 3 1 0 14
7 บ้านม่วงค่อม 5 3 4 12 13 13 4 1 30
8 อนุบาลอำเภอลำสนธิ 5 2 0 7 9 3 1 0 13
9 อนุบาลสระโบสถ์ 5 1 1 7 9 0 0 0 9
10 บ้านหนองมะค่า 4 4 6 14 14 8 3 0 25
11 บ้านท่ากรวด 4 2 1 7 7 0 0 0 7
12 บ้านห้วยสาราม 4 0 0 4 6 1 0 0 7
13 บ้านดงดินแดง 3 4 3 10 15 7 1 0 23
14 บ้านปรางค์น้อย 3 3 1 7 6 3 3 0 12
15 อนุบาลพัฒนานิคม 3 2 4 9 12 2 1 0 15
16 บ้านห้วยใหญ่ 3 2 3 8 12 10 0 1 22
17 บ้านท่าดินดำ 3 2 2 7 7 6 0 0 13
18 พรหมรังษี 3 1 2 6 13 10 2 0 25
19 บ้านซับโศก 3 1 0 4 6 1 0 0 7
20 บ้านเขารวก 3 0 2 5 5 0 0 0 5
21 บ้านโคกแสมสาร 3 0 1 4 4 0 0 0 4
22 บ้านบัวชุม 2 2 1 5 8 9 3 1 20
23 บ้านทะเลวังวัด 2 2 1 5 5 2 0 0 7
24 บ้านยางโทน 2 1 2 5 6 4 1 4 11
25 นิคมลำนารายณ์ 2 1 1 4 9 3 0 0 12
26 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 2 1 0 3 8 6 2 0 16
27 วัดสว่างอารมณ์ 2 1 0 3 8 1 0 0 9
28 บ้านดงน้อย 2 1 0 3 7 1 3 0 11
29 บ้านเหวตาบัว 2 1 0 3 4 0 0 0 4
30 บ้านหนองหัวช้าง 2 1 0 3 3 1 0 0 4
31 บ้านเขาสมโภชน์ 2 0 1 3 5 2 0 0 7
32 บ้านหนองโกวิทยา 2 0 0 2 5 1 0 0 6
33 บ้านหนองประดู่ 1 6 2 9 10 7 3 0 20
34 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1 4 5 10 16 12 4 0 32
35 บ้านคลอง 1 4 1 6 8 5 1 0 14
36 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1 4 1 6 7 1 3 0 11
37 บ้านเขายายกะตา 1 3 4 8 7 6 1 2 14
38 บ้านท่าเยี่ยม 1 3 1 5 5 4 0 2 9
39 บ้านเขาราบ 1 2 3 6 5 1 0 1 6
40 วัดหนองนา 1 2 0 3 6 2 0 0 8
41 วัดโคกสลุง 1 2 0 3 5 0 0 0 5
42 บ้านบ่อคู่ 1 1 4 6 7 0 0 1 7
43 บ้านสระเพลง 1 1 2 4 3 1 1 0 5
44 อนุบาลวัดหนองม่วง 1 1 1 3 8 6 4 0 18
45 บ้านป่าเขว้า 1 1 1 3 5 7 2 0 14
46 บ้านวังแขม 1 1 1 3 5 3 1 2 9
47 บ้านวังตาอินทร์ 1 1 1 3 3 2 0 0 5
48 บ้านราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 3 2 1 0 6
49 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
50 บ้านวังทอง 1 0 3 4 4 3 0 2 7
51 วัดมณีศรีโสภณ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
52 บ้านทะเลทอง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
53 นารายณ์วิทยา 1 0 0 1 2 2 1 0 5
54 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
55 บ้านหนองเกตุ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านด่านไทยล้อม 0 3 1 4 3 3 0 0 6
57 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 0 2 4 6 5 4 0 0 9
58 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 0 2 0 2 6 5 0 1 11
59 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 2 0 2 5 1 0 0 6
60 บ้านใหม่โสพิมพ์ 0 2 0 2 4 3 2 0 9
61 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 1 2 3 1 3 0 0 4
62 บ้านศรีเมือง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
63 บ้านลังกาประชาสรรค์ 0 1 0 1 5 0 2 0 7
64 บ้านยางราก 0 1 0 1 4 1 0 0 5
65 บ้านหัวลำ 0 1 0 1 3 3 0 0 6
66 บ้านเขาแหลม 0 1 0 1 3 0 1 0 4
67 บ้านซับจำปา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
68 บ้านหนองบง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
69 บ้านลำสนธิ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านแหลมชนแดน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านสวนมะเดื่อ 0 1 0 1 1 0 3 0 4
72 งามมีศรีพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านดีลัง 0 0 2 2 8 1 0 0 9
74 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 2 2 5 6 1 0 12
75 อนุบาลโคกเจริญ 0 0 2 2 4 3 1 0 8
76 บ้านเกาะรัง 0 0 2 2 3 1 2 0 6
77 วัดสุนทรเทพคีรี 0 0 2 2 2 4 0 0 6
78 บ้านซับหินขวาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
79 บ้านมหาโพธิ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
80 บ้านหนองเสมา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
81 วัดดำรงบุล 0 0 1 1 2 5 1 3 8
82 ช่องสาริกา 0 0 1 1 2 1 2 0 5
83 ซอย 19 สาย 2 ขวา 0 0 1 1 1 2 0 1 3
84 บ้านด่านจันทร์ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
85 บ้านบ่อดินสอพอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 บ้านคลองสาริกา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านธงชัยสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 4 0 0 1 4
90 บ้านชอนสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 2 2 2 6
91 บ้านเขาขวาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
92 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
93 บ้านซับเค้าแมว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
94 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
95 สร้างพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
96 วัดหนองตามิ่ง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
97 บ้านโค้งรถไฟ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
98 อารีสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
99 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านมะกอกหวาน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
104 อนุบาลสุวดีวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
105 บ้านลำโกฎิทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
106 บ้านกุดตาเพชร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
107 บ้านคลองกลุ่ม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
108 บ้านพุกะชัด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 บ้านหนองสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 วัดศิริบรรพต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านไร่พัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
112 บ้านบ่อน้ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 บ้านนาโสม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
115 บ้านหนองปลาไหล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 แก้วประทานพรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 บ้านหนองตะแบก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 บ้านโกรกรกฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 145 126 104 375 525 258 83 35 866