หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
3 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
4 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
5 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
7 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
8 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
10 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนวัดบางระโหง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
12 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
13 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนวัดปากน้ำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนวัดสำโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนวัดโชติการาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ดร.นงนุช สุระเสน 089 693 3351 e mail : nongnut009@gmail.com id line : ANUNTATIWA
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]