หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 042 โรงเรียน 0 0 0
2 001 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 3 14 6
3 004 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 1 1 1
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 4 10 7
5 003 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 6 20 7
6 007 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 0 0 0
7 006 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1 1 1
8 011 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 4 5 4
9 012 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 7 7 7
10 013 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 0 0 0
11 015 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 1 1 1
12 016 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 2 7 4
13 018 โรงเรียนวัดจันทร์ 0 0 0
14 023 โรงเรียนวัดซองพลู 0 0 0
15 024 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 15 41 26
16 025 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 0 0 0
17 026 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 0 0 0
18 028 โรงเรียนวัดบางระโหง 4 8 7
19 027 โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 2 1
20 030 โรงเรียนวัดปราสาท 0 0 0
21 031 โรงเรียนวัดปากน้ำ 2 11 4
22 032 โรงเรียนวัดฝาง 0 0 0
23 033 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 9 20 15
24 034 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1 1 1
25 035 โรงเรียนวัดสำโรง 1 2 1
26 020 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 3 1
27 021 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 0 0 0
28 019 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 4 11 4
29 022 โรงเรียนวัดโชติการาม 1 1 1
30 036 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 13 25 18
31 037 โรงเรียนวันจันทร์ 0 0 0
32 038 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 9 30 18
33 039 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 3 8 6
34 040 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 15 51 26
35 041 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 0 0 0
36 017 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ 0 0 0
37 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1 20 1
38 002 โรงเรียนการัญศึกษา 0 0 0
39 014 โรงเรียนประสาทวิทยา 0 0 0
40 029 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 1 1 1
41 009 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 0 0 0
42 010 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 6 18 9
รวม 116 319 178
497

ดร.นงนุช สุระเสน 089 693 3351 e mail : nongnut009@gmail.com id line : ANUNTATIWA
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]