หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แข่งขันวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 (สพป.นนทบุรีเขต2)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร ป.1 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง บริเวณลานหน้าอาคาร 5 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 36
09.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สนามฟุตบอล 5 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สนามฟุตบอล 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร ห้อง ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร ห้อง ป.2/1,ป.2/2 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.00
-นายการีม หะรีเมา 0860155461
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]