หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แข่งขันวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 (สพป.นนทบุรีเขต2)

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ หลวงพ่อปัญญา ชั้น 4 ห้อง คอม 1 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00 นักเรียนลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมงเพื่อลงโปรแกรม
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคารหลวงพ่อปัญญา ห้อง คอม 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ห้องสมุด 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ หลวงพ่อปัญญา ชั้น 4 ห้อง ห้องคอม 2 6 พ.ย. 2558 09.00-14.00 นักเรียนลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมงเพื่อลงโปรแกรม
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ หลวงพ่อปัญญา ชั้น 4 ห้อง ห้องคอม 1 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00 นักเรียนลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมงเพื่อลงโปรแกรม
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคารหลวงพ่อปัญญา ห้อง คอม 2 6 พ.ย. 2558 9.00-14.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ หลวงพ่อปัญญา ชั้น 4 ห้อง ห้องคอม 2 6 พ.ย. 2558 09.00-14.00 นักเรียนลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมงเพื่อลงโปรแกรม
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคารหลวงพ่อปัญญา ห้อง คอม 1 5 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ หลวงพ่อปัญญา ชั้น 4 ห้อง ห้องคอม 1 5 พ.ย. 2558 13.00-16.00 นักเรียนลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมงเพื่อลงโปรแกรม
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคารหลวงพ่อปัญญา ห้อง คอม 1 คอม 2 4 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ หลวงพ่อปัญญา ชั้น 4 ห้อง ห้องคอม 1 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00 นักเรียนลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมงเพื่อลงโปรแกรม
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคารหลวงพ่อปัญญา ห้อง คอม 1 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-นายการีม หะรีเมา 0860155461
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]