หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แข่งขันวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 (สพป.นนทบุรีเขต2)

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 กรมชลประทานปากเกร็ด ห้อง สนามแบด 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 กรมชลประทาน ปากเกร็ด สนามแบต 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 5 ห้อง ม.1/1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
-นายการีม หะรีเมา 0860155461
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]