หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แข่งขันวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 (สพป.นนทบุรีเขต2)

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 กรมชลประทาน ปากเกร็ด ห้อง หอประชุม 4 พ.ย. 2558 9.00-12.00 สถานที่แข่งขันกรมชลประทาน
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 กรมชลประทาน ปากเกร็ด หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 กรมชลประทานปากเกร็ด ห้อง หอประชุม 4 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 กรมชลประทาน ปากเกร็ด หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 กรมชลประทานปากเกร็ด ห้อง สนามแบด 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 กรมชลประทาน ปากเกร็ด สนามแบต 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 5 ห้อง ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 4 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 กรมชลประทานปากเกร็ด ห้อง สนามแบด 6 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 5 ห้อง ม.1/3 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 กรมชลประทาน ปากเกร็ด สนามแบต 6 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงอาหารและอาคารเอนกประสงค์ 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ห้อง โรงอาหารและอาคารเอนกประสงค์ 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ห้อง โรงอาหารและอาคารเอนกประสงค์ 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงอาหาร 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ห้อง โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ห้อง โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-นายการีม หะรีเมา 0860155461
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]