หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แข่งขันวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 (สพป.นนทบุรีเขต2)

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 สนามแบตมินตัน กรมชลประทาน(ปากเกร็ด) 4 พ.ย. 2558 9.00-1600
-
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สนามแบตมินตัน กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) 4 พ.ย. 2558 9.00-16.00
-
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนามแบตมินตัน กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) 4 พ.ย. 2558 9.00 - 16.00
-
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามแบตมินตัน กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
-
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนามแบตมินตัน กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
-นายการีม หะรีเมา 0860155461
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]