หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แข่งขันวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 (สพป.นนทบุรีเขต2)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคารห้องสมุดชั้นบน ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคารห้องสมุดชั้นบน ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคารหลวงพ่อปัญญา ห้องภาษาอังกฤษ ห้อง ภาษาอังกฤษ 4 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

5 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
9.00 - 16.00 ลำดับที่ 1-30 แข่งขันวันที่ 4 พ.ย. ลำดับที่ 31-61 แข่งขันวันที่ 5 พ.ย.
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคารหลวงพ่อปัญญา ห้องภาษาไทย ห้อง ห้องภาษาไทย 4 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 32

5 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 33 - 64
9.00 - 16.00 ลำดับที่ 1-32 แข่งขันวันที่ 4 พ.ย. ลำดับที่ 33-64 แข่งขันวันที่ 5 พ.ย.
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคารหลวงพ่อปัญญา ห้องจริยธรรม ห้อง ห้องจริยธรรม 4 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00
-นายการีม หะรีเมา 0860155461
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]