หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 72 40 59.7% 11 16.42% 11 16.42% 5 7.46% 67
2 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 59 29 53.7% 19 35.19% 4 7.41% 2 3.7% 54
3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 35 21 61.76% 4 11.76% 9 26.47% 0 0% 34
4 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 30 20 66.67% 6 20% 2 6.67% 2 6.67% 30
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 50 19 38% 15 30% 9 18% 7 14% 50
6 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 44 19 45.24% 9 21.43% 7 16.67% 7 16.67% 42
7 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 46 18 39.13% 19 41.3% 5 10.87% 4 8.7% 46
8 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 39 18 46.15% 12 30.77% 5 12.82% 4 10.26% 39
9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 36 16 45.71% 10 28.57% 7 20% 2 5.71% 35
10 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 40 16 51.61% 6 19.35% 6 19.35% 3 9.68% 31
11 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 33 15 45.45% 13 39.39% 2 6.06% 3 9.09% 33
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 37 15 40.54% 12 32.43% 7 18.92% 3 8.11% 37
13 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 26 15 60% 5 20% 3 12% 2 8% 25
14 โรงเรียนคลองเกลือ 40 12 32.43% 14 37.84% 5 13.51% 6 16.22% 37
15 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 18 12 66.67% 3 16.67% 2 11.11% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 19 11 57.89% 3 15.79% 2 10.53% 3 15.79% 19
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 35 10 31.25% 7 21.88% 11 34.38% 4 12.5% 32
18 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 31 9 32.14% 10 35.71% 5 17.86% 4 14.29% 28
19 โรงเรียนวัดตาล 26 9 36% 7 28% 6 24% 3 12% 25
20 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 25 9 42.86% 4 19.05% 6 28.57% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 15 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
22 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 28 7 29.17% 10 41.67% 6 25% 1 4.17% 24
23 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 24 7 30.43% 9 39.13% 5 21.74% 2 8.7% 23
24 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 24 7 29.17% 7 29.17% 7 29.17% 3 12.5% 24
25 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 23 7 31.82% 6 27.27% 5 22.73% 4 18.18% 22
26 โรงเรียนชลประทานวิทยา 19 7 36.84% 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 19
27 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 18 7 38.89% 2 11.11% 5 27.78% 4 22.22% 18
28 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 27 6 26.09% 9 39.13% 6 26.09% 2 8.7% 23
29 โรงเรียนวัดลำโพ 24 6 26.09% 7 30.43% 6 26.09% 4 17.39% 23
30 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 23 6 26.09% 7 30.43% 5 21.74% 5 21.74% 23
31 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 30 6 23.08% 6 23.08% 13 50% 1 3.85% 26
32 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 21 6 35.29% 6 35.29% 5 29.41% 0 0% 17
33 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 23 6 27.27% 6 27.27% 4 18.18% 6 27.27% 22
34 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 19 6 33.33% 6 33.33% 3 16.67% 3 16.67% 18
35 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 16 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
36 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 15 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
37 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 11 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 13 6 54.55% 0 0% 5 45.45% 0 0% 11
39 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 27 5 21.74% 8 34.78% 6 26.09% 4 17.39% 23
40 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 23 5 22.73% 5 22.73% 6 27.27% 6 27.27% 22
41 โรงเรียนกสิณธร 24 5 31.25% 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 27 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 4 22.22% 18
43 โรงเรียนวัดกู้ 16 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 16
44 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 19 4 23.53% 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 17
45 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
46 โรงเรียนวัดลากค้อน 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
47 โรงเรียนวัดอินทร์ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 18 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 6 40% 15
49 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 28 4 30.77% 1 7.69% 4 30.77% 4 30.77% 13
50 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 13 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
51 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 17 3 18.75% 7 43.75% 1 6.25% 5 31.25% 16
52 โรงเรียนวัดเพรางาย 16 3 21.43% 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 14
53 โรงเรียนวัดศาลากุล 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
54 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 14 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
55 โรงเรียนปิยะฉัตร 17 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 14
56 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
57 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 13 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 3 25% 12
58 โรงเรียนบี เอฟ เอส 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
59 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 26 2 8% 8 32% 12 48% 3 12% 25
60 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 18 2 15.38% 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 13
61 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 16 2 12.5% 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 16
62 โรงเรียนแสงประเสริฐ 13 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 13
63 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
64 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 13 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 11
65 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 14 2 14.29% 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 14
66 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 9 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนพิชญศึกษา 9 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
68 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 15 1 7.69% 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 13
69 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 12 1 9.09% 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 11
70 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 11 1 12.5% 5 62.5% 0 0% 2 25% 8
71 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 15 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 10 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 11 1 9.09% 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 12 1 10% 1 10% 7 70% 1 10% 10
75 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
76 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
77 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนวัดเชิงเลน 6 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 11 0 0% 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนจิรดา 14 0 0% 3 23.08% 4 30.77% 6 46.15% 13
83 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 8 0 0% 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 8
84 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
85 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนฤกษบุตร์(สะอิ้งอนุสรณ์) 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
87 โรงเรียนพึงรำลึก 16 0 0% 0 0% 1 11.11% 8 88.89% 9
88 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
89 โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
90 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


นายการีม หะรีเมา 0860155461
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]