หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 37 30 85.71% 3 8.57% 1 2.86% 1 2.86% 35
2 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 44 26 65% 10 25% 4 10% 0 0% 40
3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 23 22 95.65% 1 4.35% 0 0% 0 0% 23
4 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 40 21 55.26% 14 36.84% 3 7.89% 0 0% 38
5 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 35 20 71.43% 5 17.86% 3 10.71% 0 0% 28
6 โรงเรียนวัดทัพหลวง 27 18 66.67% 7 25.93% 0 0% 2 7.41% 27
7 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 31 16 55.17% 9 31.03% 4 13.79% 0 0% 29
8 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 27 16 64% 8 32% 1 4% 0 0% 25
9 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 21 15 71.43% 6 28.57% 0 0% 0 0% 21
10 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 26 13 59.09% 8 36.36% 0 0% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนวัดกงลาด 23 13 59.09% 7 31.82% 1 4.55% 1 4.55% 22
12 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
13 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
14 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 21 10 52.63% 8 42.11% 1 5.26% 0 0% 19
15 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
16 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
17 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
18 โรงเรียนวัดลำเหย 16 7 50% 6 42.86% 0 0% 1 7.14% 14
19 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 21 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
20 โรงเรียนวัดทะเลบก 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 13 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
22 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 13 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
23 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
24 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
25 โรงเรียนวัดหนองจิก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
26 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนบ้านบัวแดง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
28 โรงเรียนวัดบ้านหลวง 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
29 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนวัดบางแขม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
31 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
32 โรงเรียนบ้านคลองยาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
33 โรงเรียนบ้านหนองเขมร 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
35 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 8 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านคลองตัน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนวัดวังเย็น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 15 3 21.43% 9 64.29% 2 14.29% 0 0% 14
43 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 10 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
44 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 11 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
45 โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
47 โรงเรียนบ้านแจงงาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 11 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนบำรุงวิทยา 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านหนองโสน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
57 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
60 โรงเรียนบ้านหนองพงนก 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
61 โรงเรียนบ้านนาสร้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 7 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านดอนซาก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านลำพยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนวัดหุบรัก 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดดอนขนาก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนวัดท่าเสา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านดอนทอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
76 โรงเรียนวัดทุ่งรี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
77 โรงเรียนวัดลำลูกบัว 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดสระพัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดสามควายเผือก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนวัดเลาเต่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนสว่างวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดบ้านยาง 6 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
92 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนวัดกำแพงแสน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดห้วยพระ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดสองห้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดห้วยผักชี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนหอเอกวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดสุขวราราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ สพป.นครปฐม เขต 1 น.ส.สุกฤตภัทร ใจรื่น 0813852188 e-mail mild2533@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]