หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนบ้านคลองตัน 5 6 6
2 005 โรงเรียนบ้านคลองยาง 5 7 7
3 007 โรงเรียนบ้านดอนซาก 3 8 6
4 008 โรงเรียนบ้านดอนทอง 2 8 4
5 009 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 0 0 0
6 137 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1 2 1
7 136 โรงเรียนบ้านนาสร้าง 2 6 4
8 012 โรงเรียนบ้านบัวแดง 6 9 8
9 010 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 5 22 11
10 011 โรงเรียนบ้านบ่อพลับ 0 0 0
11 013 โรงเรียนบ้านมาบแค 0 0 0
12 014 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 7 37 9
13 134 โรงเรียนบ้านรางมูก 0 0 0
14 015 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 6 11 10
15 017 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 0 0 0
16 018 โรงเรียนบ้านลำพยา 3 7 6
17 019 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 4 14 9
18 129 โรงเรียนบ้านสามัคคี 0 0 0
19 133 โรงเรียนบ้านสามแก้ว (นาถอำนวยวิทย์) 0 0 0
20 020 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 8 10 8
21 021 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 5 8 7
22 023 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 2 2
23 024 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 0 0 0
24 026 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 21 34 24
25 027 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 7 16 9
26 028 โรงเรียนบ้านหนองพงนก 4 14 5
27 029 โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 0 0 0
28 025 โรงเรียนบ้านหนองเขมร 5 11 6
29 022 โรงเรียนบ้านหนองแก 0 0 0
30 031 โรงเรียนบ้านหนองโสน 4 7 5
31 030 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 3 7 3
32 032 โรงเรียนบ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 1 3 1
33 034 โรงเรียนบ้านหัวถนน 0 0 0
34 130 โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 1 2 1
35 033 โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 0 0 0
36 037 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 12 33 24
37 138 โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 0 0 0
38 006 โรงเรียนบ้านแจงงาม 3 6 5
39 035 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 4 7 4
40 036 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 9 6
41 016 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 13 33 24
42 039 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 18 87 39
43 041 โรงเรียนละเอียดอุปภัมภ์ 0 0 0
44 042 โรงเรียนวัดกงลาด 23 40 34
45 132 โรงเรียนวัดกำแพงแสน 2 4 4
46 044 โรงเรียนวัดดอนขนาก 2 4 2
47 046 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 0 0 0
48 045 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 8 17 13
49 047 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 3 7 6
50 048 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 13 28 14
51 049 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 12 21 18
52 050 โรงเรียนวัดทะเลบก 13 27 18
53 051 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 3 6 3
54 052 โรงเรียนวัดทัพหลวง 27 57 43
55 054 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 1 3 1
56 055 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 1 2 1
57 056 โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 1 2 1
58 057 โรงเรียนวัดทุ่งรี 2 9 2
59 058 โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 1 3 1
60 053 โรงเรียนวัดท่าเสา 2 5 4
61 059 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 37 73 48
62 060 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 26 55 42
63 062 โรงเรียนวัดบางแขม 6 14 8
64 061 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 35 71 53
65 135 โรงเรียนวัดบ้านยาง 6 36 7
66 063 โรงเรียนวัดบ้านหลวง 10 21 15
67 064 โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 4 12 8
68 065 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 1 10 1
69 066 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 7 10 9
70 068 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 27 104 45
71 069 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 15 24 22
72 070 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 0 0 0
73 073 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 3 11 4
74 074 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 4 7 7
75 075 โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 1 2 2
76 077 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 10 14 12
77 079 โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 0 0 0
78 078 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 5 16 10
79 080 โรงเรียนวัดลำลูกบัว 3 12 5
80 081 โรงเรียนวัดลำเหย 16 86 29
81 083 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 5 8 6
82 084 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 11 19 13
83 085 โรงเรียนวัดวังเย็น 4 10 8
84 086 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 1 3 2
85 087 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 3 15 8
86 088 โรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 4 6 4
87 089 โรงเรียนวัดสระพัง 1 3 2
88 090 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 40 108 73
89 091 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 4 14 8
90 092 โรงเรียนวัดสองห้อง 1 1 1
91 093 โรงเรียนวัดสามควายเผือก 1 2 2
92 094 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 31 83 49
93 096 โรงเรียนวัดสุขวราราม 1 5 2
94 097 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 2 2 2
95 098 โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 3 4 3
96 099 โรงเรียนวัดหนองจิก 7 18 13
97 100 โรงเรียนวัดหนองดินแดง 0 0 0
98 101 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 1 1 1
99 103 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 44 127 77
100 105 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 16 35 26
101 102 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 21 34 27
102 110 โรงเรียนวัดหว้าเอน 0 0 0
103 111 โรงเรียนวัดหุบรัก 4 9 5
104 106 โรงเรียนวัดห้วยผักชี 1 3 2
105 108 โรงเรียนวัดห้วยพระ 2 8 2
106 109 โรงเรียนวัดห้วยม่วง 0 0 0
107 043 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 11 31 17
108 082 โรงเรียนวัดเลาเต่า 1 3 1
109 112 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 1 3 2
110 071 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 0 0 0
111 072 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 7 18 12
112 113 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 2 2 2
113 114 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 1 1 1
114 067 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 8 22 10
115 076 โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 0 0 0
116 118 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 6 21 12
117 122 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 21 48 34
118 124 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 23 63 41
119 128 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 2 7 4
120 131 โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน 0 0 0
121 003 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 4 8 6
122 038 โรงเรียนบำรุงวิทยา 8 19 1
123 040 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0
124 115 โรงเรียนสว่างวิทยา 1 5 2
125 116 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 9 2
126 117 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 0 0 0
127 119 โรงเรียนหอเอกวิทยา 1 6 0
128 120 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 11 17 15
129 123 โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล 0 0 0
130 126 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 3 9 2
131 125 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 2 3 0
132 127 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 8 20 1
133 001 โรงเรียนเด็กสายรุ้ง 0 0 0
134 002 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 0 0 0
รวม 825 2072 1247
3319

ผู้ดูแลระบบ สพป.นครปฐม เขต 1 น.ส.สุกฤตภัทร ใจรื่น 0813852188 e-mail mild2533@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]