สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 24 8 4 0 36
2 วัดธรรมศาลา 23 2 1 1 26
3 อนุบาลนครปฐม 22 1 0 0 23
4 วัดสระสี่มุม 21 14 3 0 38
5 วัดทัพหลวง 18 7 0 2 25
6 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 16 9 4 0 29
7 วัดพระปฐมเจดีย์ 16 8 1 0 25
8 วัดบ่อนำ้จืด 16 4 3 0 23
9 อนุบาลกำแพงแสน 12 5 0 0 17
10 ประถมฐานบินกำแพงแสน 11 5 1 1 17
11 อนุบาล สุธีธร 10 1 0 0 11
12 วัดกงลาด 9 7 1 1 17
13 วัดหนองโพธิ์ 9 7 1 0 17
14 วัดนิยมธรรมวราราม 8 8 0 1 16
15 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 8 3 1 0 12
16 บ้านอ้อกระทิง 8 2 0 1 10
17 วัดลำเหย 7 6 0 1 13
18 วัดทะเลบก 7 4 1 1 12
19 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 6 4 2 2 12
20 บ้านหนองกระโดน 6 1 1 0 8
21 บ้านรางมะเดื่อ 6 1 0 0 7
22 วัดโพรงมะเดื่อ 6 1 0 0 7
23 บ้านบัวแดง 6 0 0 0 6
24 วัดบ้านหลวง 5 4 1 0 10
25 บ้านไร่ต้นสำโรง 5 4 0 0 9
26 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
27 บ้านหนองเขมร 5 0 0 0 5
28 บ้านคลองยาง 5 0 0 0 5
29 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 4 4 0 0 8
30 อำนวยวิทย์นครปฐม 4 4 0 0 8
31 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 4 2 0 1 6
32 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 4 2 0 0 6
33 บ้านคลองตัน 4 1 0 0 5
34 บ้านหนองกร่าง 4 1 0 0 5
35 วัดลาดหญ้าไทร 4 0 0 0 4
36 วัดพระประโทณเจดีย์ 3 9 2 0 14
37 วัดลาดปลาเค้า 3 6 0 1 9
38 วัดเกาะวังไทร 3 5 0 2 8
39 วัดหนองจิก 3 1 0 0 4
40 บอสโกพิทักษ์ 3 0 1 0 4
41 อนุบาลเสริมปัญญา 3 0 0 0 3
42 บ้านใหม่ 3 0 0 0 3
43 บ้านแจงงาม 3 0 0 0 3
44 บำรุงวิทยา 2 3 2 1 7
45 บ้านบ่อน้ำพุ 2 3 0 0 5
46 บ้านหนองโสน 2 2 0 0 4
47 วัดสระสี่เหลี่ยม 2 1 0 1 3
48 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 2 0 0 1 2
49 บ้านหนองพงนก 2 0 0 1 2
50 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 2 0 0 1 2
51 วัดวังน้ำเขียว 2 0 0 0 2
52 อนุบาลไผทวิทยา 2 0 0 0 2
53 บ้านนาสร้าง 2 0 0 0 2
54 วัดวังเย็น 2 0 0 0 2
55 บ้านแหลมกะเจา 1 3 0 0 4
56 บ้านดอนซาก 1 2 0 0 3
57 บ้านลำพยา 1 2 0 0 3
58 บ้านหนองไม้งาม 1 2 0 0 3
59 วัดปลักไม้ลาย 1 2 0 0 3
60 วัดรางปลาหมอ 1 2 0 0 3
61 สหบำรุงวิทยา 1 1 1 0 3
62 วัดดอนขนาก 1 1 0 0 2
63 วัดดอนเสาเกียด 1 1 0 0 2
64 วัดท่าเสา 1 1 0 0 2
65 วัดดอนเตาอิฐ 1 1 0 0 2
66 บ้านหนองขาม 1 1 0 0 2
67 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 1 1 0 0 2
68 บ้านดอนทอง 1 0 0 1 1
69 วัดทุ่งรี 1 0 0 1 1
70 บ้านสระน้ำส้ม 1 0 0 0 1
71 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1 0 0 0 1
72 สว่างวิทยา 1 0 0 0 1
73 วัดลำลูกบัว 1 0 0 0 1
74 บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 1 0 0 0 1
75 วัดบางแขม 1 0 0 0 1
76 วัดสระพัง 1 0 0 0 1
77 วัดสามควายเผือก 1 0 0 0 1
78 บ้านทุ่งน้อย 1 0 0 0 1
79 วัดทุ่งกระพังโหม 1 0 0 0 1
80 วัดทุ่งสีหลง 1 0 0 0 1
81 วัดราษฎร์วราราม 1 0 0 0 1
82 วัดศรีวิสารวาจา 1 0 0 0 1
83 วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
84 วัดเลาเต่า 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 0 4 0 0 4
86 วัดทัพยายท้าว 0 3 0 0 3
87 วัดบ้านยาง 0 2 1 1 3
88 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 0 2 1 0 3
89 วัดหนองกระพี้ 0 2 1 0 3
90 วัดกำแพงแสน 0 2 0 0 2
91 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 0 2 0 0 2
92 วัดหนองกระทุ่ม 0 1 1 0 2
93 วัดหุบรัก 0 1 1 0 2
94 วัดห้วยพระ 0 1 0 1 1
95 บ้านห้วยขวาง 0 1 0 0 1
96 วัดทุ่งผักกูด 0 1 0 0 1
97 วัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 0 1 0 0 1
98 วัดปทุมทองสุทธาราม 0 1 0 0 1
99 วัดประชาราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
100 วัดสองห้อง 0 1 0 0 1
101 วัดห้วยผักชี 0 1 0 0 1
102 วัดแหลมมะเกลือ 0 1 0 0 1
103 หอเอกวิทยา 0 1 0 0 1
104 วัดสุขวราราม 0 0 1 0 1
รวม 404 209 37 24 674