สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครปฐม 12 2 3 17 22 1 0 0 23
2 วัดธรรมศาลา 11 6 7 24 30 3 1 1 34
3 วัดบ่อนำ้จืด 10 3 5 18 20 5 3 0 28
4 วัดทัพหลวง 7 6 4 17 18 7 0 2 25
5 วัดนิยมธรรมวราราม 7 1 3 11 13 8 0 1 21
6 วัดสระสี่มุม 6 7 3 16 21 14 3 0 38
7 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 6 6 8 20 26 10 4 0 40
8 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 5 4 2 11 16 9 4 0 29
9 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 5 0 1 6 8 3 1 0 12
10 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 5 0 0 5 5 0 0 0 5
11 อนุบาลกำแพงแสน 4 3 5 12 15 6 0 0 21
12 วัดพระปฐมเจดีย์ 4 1 7 12 16 8 1 0 25
13 วัดลำเหย 4 1 3 8 7 6 0 1 13
14 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 3 5 1 9 7 4 2 2 13
15 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 3 2 4 9 11 4 1 0 16
16 วัดลาดหญ้าไทร 3 1 1 5 5 0 0 0 5
17 บ้านรางมะเดื่อ 3 1 0 4 6 1 0 0 7
18 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 3 0 0 3 5 0 0 1 5
19 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
20 วัดวังน้ำเขียว 3 0 0 3 3 0 0 0 3
21 ประถมฐานบินกำแพงแสน 2 5 0 7 11 5 1 1 17
22 วัดกงลาด 2 4 2 8 13 7 1 1 21
23 วัดหนองโพธิ์ 2 2 3 7 10 8 1 0 19
24 บ้านหนองกระโดน 2 2 1 5 6 1 1 0 8
25 วัดดอนเตาอิฐ 2 2 1 5 5 2 0 0 7
26 วัดโพรงมะเดื่อ 2 0 2 4 6 1 0 0 7
27 อนุบาล สุธีธร 1 4 4 9 10 1 0 0 11
28 วัดทะเลบก 1 3 2 6 7 4 1 1 12
29 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 1 2 1 4 4 2 0 0 6
30 วัดหนองจิก 1 1 1 3 6 1 0 0 7
31 อำนวยวิทย์นครปฐม 1 1 1 3 4 4 0 0 8
32 วัดบางแขม 1 1 0 2 5 1 0 0 6
33 บ้านหนองเขมร 1 1 0 2 5 0 0 0 5
34 บอสโกพิทักษ์ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
35 อนุบาลเสริมปัญญา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
36 บ้านสระน้ำส้ม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
37 บ้านคลองตัน 1 0 3 4 4 1 0 0 5
38 วัดบ้านหลวง 1 0 1 2 5 4 1 0 10
39 บ้านใหม่ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
40 บ้านบ่อน้ำพุ 1 0 1 2 2 3 0 0 5
41 วัดรางปลาหมอ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
42 วัดดอนขนาก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
43 วัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 สว่างวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 วัดบ้านยาง 1 0 0 1 0 2 1 1 3
46 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 0 6 0 6 6 2 0 1 8
47 บ้านอ้อกระทิง 0 3 0 3 9 2 0 1 11
48 บ้านคลองยาง 0 2 1 3 5 0 0 0 5
49 วัดพระประโทณเจดีย์ 0 2 1 3 3 9 2 0 14
50 บ้านบัวแดง 0 1 2 3 6 0 0 0 6
51 วัดปลักไม้ลาย 0 1 1 2 4 2 0 0 6
52 วัดเกาะวังไทร 0 1 1 2 3 5 0 2 8
53 บ้านไร่ต้นสำโรง 0 1 0 1 7 4 0 0 11
54 วัดวังเย็น 0 1 0 1 4 0 0 0 4
55 บำรุงวิทยา 0 1 0 1 2 3 2 1 7
56 วัดดอนเสาเกียด 0 1 0 1 2 1 0 0 3
57 บ้านหนองพงนก 0 1 0 1 2 0 0 1 2
58 อนุบาลไผทวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
59 วัดท่าเสา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
60 วัดลำลูกบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดสระพัง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดสามควายเผือก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านห้วยขวาง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
65 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 0 0 2 2 1 5 0 0 6
66 วัดลาดปลาเค้า 0 0 1 1 3 6 0 1 9
67 วัดปทุมทองสุทธาราม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
68 บ้านแจงงาม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
69 บ้านดอนซาก 0 0 1 1 1 2 0 0 3
70 บ้านลำพยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
71 บ้านทุ่งน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองกร่าง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
73 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
74 วัดสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
75 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
76 บ้านนาสร้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
77 บ้านแหลมกะเจา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
78 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
79 บ้านหนองไม้งาม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
80 วัดหุบรัก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
81 สหบำรุงวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
82 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
83 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
85 วัดทุ่งรี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
86 วัดทุ่งกระพังโหม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 วัดทุ่งสีหลง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 วัดราษฎร์วราราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 วัดศรีวิสารวาจา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 วัดเลาเต่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 วัดทัพยายท้าว 0 0 0 0 0 3 0 0 3
93 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
94 วัดหนองกระพี้ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
95 วัดกำแพงแสน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
96 วัดใหม่ดอนทราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
97 วัดหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 วัดห้วยพระ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
99 วัดทุ่งผักกูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 วัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 วัดประชาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 วัดสองห้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดห้วยผักชี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 วัดแหลมมะเกลือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 หอเอกวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 วัดสุขวราราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 138 108 95 341 476 222 38 24 736