สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครปฐม 12 2 3 17 22 1 0 0 23
2 วัดธรรมศาลา 9 4 7 20 23 2 1 1 26
3 วัดทัพหลวง 7 6 4 17 18 7 0 2 25
4 วัดสระสี่มุม 6 7 3 16 21 14 3 0 38
5 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 6 4 6 16 24 8 4 0 36
6 วัดบ่อนำ้จืด 6 3 4 13 16 4 3 0 23
7 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 5 4 2 11 16 9 4 0 29
8 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 5 0 1 6 8 3 1 0 12
9 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 5 0 0 5 5 0 0 0 5
10 วัดพระปฐมเจดีย์ 4 1 7 12 16 8 1 0 25
11 วัดลำเหย 4 1 3 8 7 6 0 1 13
12 วัดนิยมธรรมวราราม 4 0 2 6 8 8 0 1 16
13 อนุบาลกำแพงแสน 3 3 4 10 12 5 0 0 17
14 บ้านรางมะเดื่อ 3 1 0 4 6 1 0 0 7
15 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 2 5 1 8 6 4 2 2 12
16 ประถมฐานบินกำแพงแสน 2 5 0 7 11 5 1 1 17
17 วัดหนองโพธิ์ 2 2 3 7 9 7 1 0 17
18 บ้านหนองกระโดน 2 2 1 5 6 1 1 0 8
19 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 2 1 1 4 4 4 0 0 8
20 วัดลาดหญ้าไทร 2 1 1 4 4 0 0 0 4
21 วัดโพรงมะเดื่อ 2 0 2 4 6 1 0 0 7
22 วัดวังน้ำเขียว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 อนุบาล สุธีธร 1 4 4 9 10 1 0 0 11
24 วัดทะเลบก 1 3 2 6 7 4 1 1 12
25 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 1 2 1 4 4 2 0 0 6
26 อำนวยวิทย์นครปฐม 1 1 1 3 4 4 0 0 8
27 บ้านหนองเขมร 1 1 0 2 5 0 0 0 5
28 บอสโกพิทักษ์ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
29 อนุบาลเสริมปัญญา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
30 บ้านคลองตัน 1 0 3 4 4 1 0 0 5
31 วัดบ้านหลวง 1 0 1 2 5 4 1 0 10
32 บ้านใหม่ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
33 บ้านบ่อน้ำพุ 1 0 1 2 2 3 0 0 5
34 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
35 วัดดอนขนาก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
36 บ้านสระน้ำส้ม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 สว่างวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 วัดบ้านยาง 1 0 0 1 0 2 1 1 3
40 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 0 5 0 5 4 2 0 1 6
41 บ้านอ้อกระทิง 0 3 0 3 8 2 0 1 10
42 วัดกงลาด 0 2 2 4 9 7 1 1 17
43 บ้านคลองยาง 0 2 1 3 5 0 0 0 5
44 วัดพระประโทณเจดีย์ 0 2 1 3 3 9 2 0 14
45 บ้านบัวแดง 0 1 2 3 6 0 0 0 6
46 วัดเกาะวังไทร 0 1 1 2 3 5 0 2 8
47 บ้านไร่ต้นสำโรง 0 1 0 1 5 4 0 0 9
48 บำรุงวิทยา 0 1 0 1 2 3 2 1 7
49 บ้านหนองพงนก 0 1 0 1 2 0 0 1 2
50 อนุบาลไผทวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
51 วัดดอนเสาเกียด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
52 วัดท่าเสา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
53 วัดลำลูกบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
55 วัดบางแขม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 วัดสระพัง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 วัดสามควายเผือก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านห้วยขวาง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
59 วัดลาดปลาเค้า 0 0 1 1 3 6 0 1 9
60 วัดหนองจิก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
61 บ้านแจงงาม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
62 บ้านดอนซาก 0 0 1 1 1 2 0 0 3
63 บ้านลำพยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
64 วัดดอนเตาอิฐ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
65 บ้านทุ่งน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
66 บ้านหนองกร่าง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
67 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
68 วัดสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
69 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
70 บ้านนาสร้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
71 วัดวังเย็น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
72 บ้านแหลมกะเจา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
73 บ้านหนองไม้งาม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
74 วัดปลักไม้ลาย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
75 วัดรางปลาหมอ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
76 สหบำรุงวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
77 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
78 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
79 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
80 วัดทุ่งรี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
81 วัดทุ่งกระพังโหม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 วัดทุ่งสีหลง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 วัดราษฎร์วราราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 วัดศรีวิสารวาจา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 วัดเลาเต่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 4 0 0 4
88 วัดทัพยายท้าว 0 0 0 0 0 3 0 0 3
89 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
90 วัดหนองกระพี้ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
91 วัดกำแพงแสน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
92 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
93 วัดหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
94 วัดหุบรัก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
95 วัดห้วยพระ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
96 วัดทุ่งผักกูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 วัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 วัดปทุมทองสุทธาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 วัดประชาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 วัดสองห้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 วัดห้วยผักชี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 วัดแหลมมะเกลือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 หอเอกวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 วัดสุขวราราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 112 93 83 288 404 209 37 24 650