สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดธรรมศาลา 30 3 1 1 34
2 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 26 10 4 0 40
3 อนุบาลนครปฐม 22 1 0 0 23
4 วัดสระสี่มุม 21 14 3 0 38
5 วัดบ่อนำ้จืด 20 5 3 0 28
6 วัดทัพหลวง 18 7 0 2 25
7 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 16 9 4 0 29
8 วัดพระปฐมเจดีย์ 16 8 1 0 25
9 อนุบาลกำแพงแสน 15 6 0 0 21
10 วัดนิยมธรรมวราราม 13 8 0 1 21
11 วัดกงลาด 13 7 1 1 21
12 ประถมฐานบินกำแพงแสน 11 5 1 1 17
13 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 11 4 1 0 16
14 วัดหนองโพธิ์ 10 8 1 0 19
15 อนุบาล สุธีธร 10 1 0 0 11
16 บ้านอ้อกระทิง 9 2 0 1 11
17 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 8 3 1 0 12
18 วัดลำเหย 7 6 0 1 13
19 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 7 4 2 2 13
20 วัดทะเลบก 7 4 1 1 12
21 บ้านไร่ต้นสำโรง 7 4 0 0 11
22 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 6 2 0 1 8
23 บ้านหนองกระโดน 6 1 1 0 8
24 บ้านรางมะเดื่อ 6 1 0 0 7
25 วัดโพรงมะเดื่อ 6 1 0 0 7
26 วัดหนองจิก 6 1 0 0 7
27 บ้านบัวแดง 6 0 0 0 6
28 วัดบ้านหลวง 5 4 1 0 10
29 วัดดอนเตาอิฐ 5 2 0 0 7
30 วัดบางแขม 5 1 0 0 6
31 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 5 0 0 1 5
32 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
33 วัดลาดหญ้าไทร 5 0 0 0 5
34 บ้านหนองเขมร 5 0 0 0 5
35 บ้านคลองยาง 5 0 0 0 5
36 อำนวยวิทย์นครปฐม 4 4 0 0 8
37 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 4 2 0 0 6
38 วัดปลักไม้ลาย 4 2 0 0 6
39 บ้านคลองตัน 4 1 0 0 5
40 บ้านหนองกร่าง 4 1 0 0 5
41 วัดวังเย็น 4 0 0 0 4
42 วัดพระประโทณเจดีย์ 3 9 2 0 14
43 วัดลาดปลาเค้า 3 6 0 1 9
44 วัดเกาะวังไทร 3 5 0 2 8
45 วัดปทุมทองสุทธาราม 3 1 0 0 4
46 บอสโกพิทักษ์ 3 0 1 0 4
47 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 3 0 0 0 3
48 วัดวังน้ำเขียว 3 0 0 0 3
49 อนุบาลเสริมปัญญา 3 0 0 0 3
50 บ้านใหม่ 3 0 0 0 3
51 บ้านแจงงาม 3 0 0 0 3
52 บำรุงวิทยา 2 3 2 1 7
53 บ้านบ่อน้ำพุ 2 3 0 0 5
54 วัดรางปลาหมอ 2 2 0 0 4
55 บ้านหนองโสน 2 2 0 0 4
56 วัดสระสี่เหลี่ยม 2 1 0 1 3
57 บ้านสระน้ำส้ม 2 1 0 0 3
58 วัดดอนเสาเกียด 2 1 0 0 3
59 บ้านหนองพงนก 2 0 0 1 2
60 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 2 0 0 1 2
61 อนุบาลไผทวิทยา 2 0 0 0 2
62 บ้านนาสร้าง 2 0 0 0 2
63 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 1 5 0 0 6
64 บ้านแหลมกะเจา 1 3 0 0 4
65 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 1 3 0 0 4
66 บ้านดอนซาก 1 2 0 0 3
67 บ้านลำพยา 1 2 0 0 3
68 บ้านหนองไม้งาม 1 2 0 0 3
69 วัดหุบรัก 1 1 1 0 3
70 สหบำรุงวิทยา 1 1 1 0 3
71 วัดดอนขนาก 1 1 0 0 2
72 วัดท่าเสา 1 1 0 0 2
73 บ้านหนองขาม 1 1 0 0 2
74 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 1 1 0 0 2
75 บ้านดอนทอง 1 0 0 1 1
76 วัดทุ่งรี 1 0 0 1 1
77 วัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
78 สว่างวิทยา 1 0 0 0 1
79 วัดลำลูกบัว 1 0 0 0 1
80 บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 1 0 0 0 1
81 วัดสระพัง 1 0 0 0 1
82 วัดสามควายเผือก 1 0 0 0 1
83 บ้านทุ่งน้อย 1 0 0 0 1
84 วัดทุ่งกระพังโหม 1 0 0 0 1
85 วัดทุ่งสีหลง 1 0 0 0 1
86 วัดราษฎร์วราราม 1 0 0 0 1
87 วัดศรีวิสารวาจา 1 0 0 0 1
88 วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
89 วัดเลาเต่า 1 0 0 0 1
90 วัดทัพยายท้าว 0 3 0 0 3
91 วัดบ้านยาง 0 2 1 1 3
92 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 0 2 1 0 3
93 วัดหนองกระพี้ 0 2 1 0 3
94 วัดกำแพงแสน 0 2 0 0 2
95 วัดใหม่ดอนทราย 0 2 0 0 2
96 วัดหนองกระทุ่ม 0 1 1 0 2
97 วัดห้วยพระ 0 1 0 1 1
98 บ้านห้วยขวาง 0 1 0 0 1
99 วัดทุ่งผักกูด 0 1 0 0 1
100 วัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 0 1 0 0 1
101 วัดประชาราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
102 วัดสองห้อง 0 1 0 0 1
103 วัดห้วยผักชี 0 1 0 0 1
104 วัดแหลมมะเกลือ 0 1 0 0 1
105 หอเอกวิทยา 0 1 0 0 1
106 วัดสุขวราราม 0 0 1 0 1
รวม 476 222 38 24 736