หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ณ ลานประดู่ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ณ ลานประดู่ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ณ ลานประดู่ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 อาคาร 3 ชั้น 4 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 4 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-


น.ส.อมรรัตน์ จินดา 094-5488094 e-mail : siree_07@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]