หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-


น.ส.อมรรัตน์ จินดา 094-5488094 e-mail : siree_07@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]