หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 1 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 3 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 5 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 4 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 5 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 6 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ศาลาท่าตำหนัก 1 และ 2 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ศาลาท่าตำหนัก 1 และ 2 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ศาลาท่าตำหนัก 1 และ 2 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-


น.ส.อมรรัตน์ จินดา 094-5488094 e-mail : siree_07@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]