หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 500 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป -
12 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 13 ต.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป -


น.ส.อมรรัตน์ จินดา 094-5488094 e-mail : siree_07@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]