หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 42 33 80.49% 8 19.51% 0 0% 0 0% 41
2 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 35 26 76.47% 4 11.76% 2 5.88% 2 5.88% 34
3 โรงเรียนวัดไร่ขิง 30 26 92.86% 2 7.14% 0 0% 0 0% 28
4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 25 21 84% 4 16% 0 0% 0 0% 25
5 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 32 20 66.67% 6 20% 4 13.33% 0 0% 30
6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 29 18 66.67% 9 33.33% 0 0% 0 0% 27
7 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 26 18 69.23% 5 19.23% 3 11.54% 0 0% 26
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ 28 17 60.71% 9 32.14% 1 3.57% 1 3.57% 28
9 โรงเรียนวัดบางหลวง 23 17 73.91% 3 13.04% 3 13.04% 0 0% 23
10 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 21 16 76.19% 5 23.81% 0 0% 0 0% 21
11 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 22 15 68.18% 5 22.73% 1 4.55% 1 4.55% 22
12 โรงเรียนวัดจินดาราม 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
13 โรงเรียนวัดลานคา 27 14 51.85% 8 29.63% 4 14.81% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนบ้านบางเลน 17 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
15 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 29 13 50% 7 26.92% 4 15.38% 2 7.69% 26
16 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 21 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
17 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 15 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนวัดท่าพูด 15 11 78.57% 0 0% 3 21.43% 0 0% 14
19 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 18 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
20 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
21 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
22 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 20 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
23 โรงเรียนวัดเชิงเลน 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนตลาดเจริญสุข 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
26 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนวัดนิลเพชร 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 15 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
29 โรงเรียนวัดประชานาถ 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
30 โรงเรียนวัดท่าข้าม 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
31 โรงเรียนคลองทางหลวง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
33 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 18 6 33.33% 8 44.44% 4 22.22% 0 0% 18
35 โรงเรียนวัดบางปลา 13 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
36 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
37 โรงเรียนสกลวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนวัดรางกำหยาด 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
39 โรงเรียนวัดละมุด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนวัดบางพระ 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 10 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนวัดปรีดาราม 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนวัดผาสุการาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดไทร 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 8 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านตากแดด 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนวัดศิลามูล 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านคลองโยง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
64 โรงเรียนคลองบางกระทึก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนวัดท้องไทร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนวัดไทยาวาส 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนวัดบัวปากท่า 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านพาดหมอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านบางประแดง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
81 โรงเรียนวัดทรงคนอง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
82 โรงเรียนบ้านห้วยกรด 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนวัดโคกเขมา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดเกษตราราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดน้อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนวัดงิ้วราย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
91 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดสาลวัน 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดห้วยตะโก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านบางเตย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านลานแหลม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดดอนยอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านบางม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดกลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดบางน้อยใน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดลาดสะแก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดสำโรง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
109 โรงเรียนเจี้ยนหัว 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
110 โรงเรียนนักบุญเปโต 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
111 โรงเรียนวัดบางภาษี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

น.ส.อมรรัตน์ จินดา 094-5488094 e-mail : siree_07@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]