สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดศรีมหาโพธิ์ 33 8 0 0 41
2 บ้านกระทุ่มล้ม 26 4 2 2 32
3 วัดไร่ขิง 26 2 0 0 28
4 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 21 4 0 0 25
5 วัดนราภิรมย์ 20 6 4 0 30
6 วัดดอนหวาย 18 9 0 0 27
7 วัดบึงลาดสวาย 18 5 3 0 26
8 วัดโพธิ์ 17 9 1 1 27
9 วัดบางหลวง 17 3 3 0 23
10 บ้านคลองใหม่ 16 5 0 0 21
11 นาคประสิทธิ์ 15 5 1 1 21
12 วัดจินดาราม 15 2 1 0 18
13 วัดลานคา 14 8 4 1 26
14 บ้านบางเลน 14 2 1 0 17
15 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 13 7 4 2 24
16 วัดหอมเกร็ด 13 6 2 0 21
17 วัดไผ่หูช้าง 12 1 0 0 13
18 วัดท่าพูด 11 0 3 0 14
19 วัดลานตากฟ้า 10 6 2 0 18
20 วัดกลางบางแก้ว 10 4 2 0 16
21 สุคนธีรวิทย์ 10 1 0 0 11
22 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 9 5 0 0 14
23 วัดเชิงเลน 9 1 0 0 10
24 ตลาดเจริญสุข 8 4 2 1 14
25 บุญยศรีสวัสดิ์ 8 4 2 0 14
26 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 8 4 0 0 12
27 วัดนิลเพชร 8 2 0 0 10
28 วัดวังน้ำขาว 7 6 1 0 14
29 วัดประชานาถ 7 4 0 1 11
30 วัดท่าข้าม 7 3 1 0 11
31 คลองทางหลวง 7 2 1 0 10
32 วัดบัวหวั่น 7 1 1 1 9
33 วัดสรรเพชญ 7 1 0 0 8
34 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 6 8 4 0 18
35 วัดบางปลา 6 4 2 0 12
36 วัดศีรษะทอง 6 4 1 0 11
37 สกลวิทยา 6 2 0 0 8
38 วัดรางกำหยาด 6 1 2 0 9
39 วัดละมุด 6 1 0 0 7
40 วัดบางพระ 6 0 0 0 6
41 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 5 2 1 0 8
42 วัดปรีดาราม 5 2 0 0 7
43 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 4 2 1 0 7
44 วัดบางช้างใต้ 4 2 1 0 7
45 วัดพระมอพิสัย 4 2 0 0 6
46 บ้านไผ่หลวง 4 2 0 0 6
47 วัดพุทธธรรมรังษี 4 1 2 0 7
48 บ้านประตูน้ำพระพิมล 4 1 1 0 6
49 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 4 1 0 1 5
50 วัดผาสุการาม 4 1 0 0 5
51 บ้านคลองบางกระจัน 4 0 0 0 4
52 ยอแซฟอุปถัมภ์ 3 3 1 0 7
53 วัดไทร 3 3 0 0 6
54 ตลาดเกาะแรต 3 2 0 0 5
55 วัดศิลามูล 3 2 0 0 5
56 บ้านตากแดด 3 2 0 0 5
57 ตลาดรางกระทุ่ม 3 1 1 0 5
58 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 3 1 0 0 4
59 บ้านคลองโยง 3 1 0 0 4
60 เดชอนุสรณ์ 3 0 1 0 4
61 อนุบาลแสงอรุณ 3 0 1 0 4
62 วัดไผ่สามตำลึง 3 0 1 0 4
63 บ้านห้วยพลู 3 0 0 1 3
64 คลองบางกระทึก 3 0 0 0 3
65 วัดบ่อตะกั่ว 3 0 0 0 3
66 วัดไทยาวาส 3 0 0 0 3
67 วัดท้องไทร 3 0 0 0 3
68 วัดตุ๊กตา 2 4 2 0 8
69 บ้านเพลินวัฒนา 2 4 0 0 6
70 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 2 3 1 0 6
71 วัดบัวปากท่า 2 1 1 0 4
72 บ้านดงเกตุ 2 1 1 0 4
73 บ้านพาดหมอน 2 1 0 0 3
74 บ้านนราภิรมย์ 2 0 1 0 3
75 วัดสุขวัฒนาราม 2 0 1 0 3
76 บ้านคลองพระมอพิสัย 2 0 1 0 3
77 บ้านบางประแดง 2 0 1 0 3
78 บ้านรางปลาหมอ 2 0 0 0 2
79 บ้านไผ่คอกวัว 2 0 0 0 2
80 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1 3 2 0 6
81 วัดทรงคนอง 1 3 0 1 4
82 บ้านห้วยกรด 1 3 0 0 4
83 วัดโคกเขมา 1 3 0 0 4
84 บ้านคลองนกกระทุง 1 2 1 0 4
85 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1 2 0 0 3
86 วัดทุ่งน้อย 1 1 0 0 2
87 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 0 2
88 วัดเกษตราราม 1 1 0 0 2
89 วัดน้อย 1 0 1 1 2
90 วัดงิ้วราย 1 0 0 1 1
91 วัดไผ่จรเข้ 1 0 0 1 1
92 วัดสาลวัน 1 0 0 0 1
93 บ้านหอมเกร็ด 1 0 0 0 1
94 วัดดอนยอ 1 0 0 0 1
95 บ้านบางเตย 1 0 0 0 1
96 บ้านลานแหลม 1 0 0 0 1
97 มารีย์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
98 วัดห้วยตะโก 1 0 0 0 1
99 บ้านดอนทอง 1 0 0 0 1
100 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 0 2 0 0 2
101 บ้านบางม่วง 0 1 0 0 1
102 วัดสุวรรณาราม 0 1 0 0 1
103 วัดกลาง 0 0 1 0 1
104 วัดบางน้อยใน 0 0 1 0 1
105 วัดลาดสะแก 0 0 1 0 1
106 วัดสำโรง 0 0 1 0 1
107 เม่งฮั้วกงฮัก 0 0 1 0 1
108 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0 0
109 เจี้ยนหัว 0 0 0 0 0
110 นักบุญเปโต 0 0 0 0 0
111 วัดบางภาษี 0 0 0 0 0
รวม 621 222 79 16 922