สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดศรีมหาโพธิ์ 31 8 0 0 39
2 บ้านกระทุ่มล้ม 24 4 2 0 30
3 วัดนราภิรมย์ 20 6 4 0 30
4 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 20 4 0 0 24
5 วัดบึงลาดสวาย 17 4 3 0 24
6 วัดบางหลวง 17 3 3 0 23
7 บ้านคลองใหม่ 16 5 0 0 21
8 วัดดอนหวาย 15 8 0 0 23
9 นาคประสิทธิ์ 15 5 1 1 21
10 วัดไร่ขิง 15 2 0 0 17
11 วัดจินดาราม 14 2 1 0 17
12 บ้านบางเลน 14 2 1 0 17
13 วัดลานคา 13 8 4 1 25
14 วัดหอมเกร็ด 12 6 2 0 20
15 วัดโพธิ์ 12 6 1 0 19
16 วัดไผ่หูช้าง 12 1 0 0 13
17 วัดท่าพูด 11 0 3 0 14
18 วัดลานตากฟ้า 10 5 2 0 17
19 วัดกลางบางแก้ว 10 4 2 0 16
20 สุคนธีรวิทย์ 10 1 0 0 11
21 วัดเชิงเลน 9 1 0 0 10
22 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 8 4 0 0 12
23 วัดวังน้ำขาว 7 6 1 0 14
24 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 7 5 0 0 12
25 คลองทางหลวง 7 2 1 0 10
26 วัดบัวหวั่น 7 1 1 1 9
27 วัดนิลเพชร 7 1 0 0 8
28 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 6 8 4 0 18
29 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 6 6 4 0 16
30 วัดบางปลา 6 4 2 0 12
31 วัดศีรษะทอง 6 4 1 0 11
32 บุญยศรีสวัสดิ์ 6 4 1 0 11
33 สกลวิทยา 6 2 0 0 8
34 วัดรางกำหยาด 6 1 2 0 9
35 วัดละมุด 6 1 0 0 7
36 วัดสรรเพชญ 6 1 0 0 7
37 วัดบางพระ 6 0 0 0 6
38 ตลาดเจริญสุข 5 4 1 1 10
39 วัดปรีดาราม 5 2 0 0 7
40 วัดประชานาถ 4 3 0 0 7
41 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 4 2 1 0 7
42 วัดบางช้างใต้ 4 2 1 0 7
43 บ้านไผ่หลวง 4 2 0 0 6
44 วัดพุทธธรรมรังษี 4 1 2 0 7
45 บ้านประตูน้ำพระพิมล 4 1 1 0 6
46 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 4 1 0 1 5
47 วัดผาสุการาม 4 1 0 0 5
48 ยอแซฟอุปถัมภ์ 3 3 1 0 7
49 วัดไทร 3 3 0 0 6
50 วัดพระมอพิสัย 3 2 0 0 5
51 ตลาดเกาะแรต 3 2 0 0 5
52 วัดศิลามูล 3 2 0 0 5
53 บ้านตากแดด 3 2 0 0 5
54 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 3 1 1 0 5
55 ตลาดรางกระทุ่ม 3 1 1 0 5
56 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 3 1 0 0 4
57 บ้านคลองโยง 3 1 0 0 4
58 เดชอนุสรณ์ 3 0 1 0 4
59 อนุบาลแสงอรุณ 3 0 1 0 4
60 บ้านห้วยพลู 3 0 0 1 3
61 คลองบางกระทึก 3 0 0 0 3
62 บ้านคลองบางกระจัน 3 0 0 0 3
63 วัดบ่อตะกั่ว 3 0 0 0 3
64 วัดไทยาวาส 3 0 0 0 3
65 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 2 3 1 0 6
66 วัดบัวปากท่า 2 1 1 0 4
67 บ้านดงเกตุ 2 1 1 0 4
68 บ้านพาดหมอน 2 1 0 0 3
69 บ้านเพลินวัฒนา 2 1 0 0 3
70 วัดสุขวัฒนาราม 2 0 1 0 3
71 บ้านคลองพระมอพิสัย 2 0 1 0 3
72 บ้านบางประแดง 2 0 1 0 3
73 วัดไผ่สามตำลึง 2 0 1 0 3
74 บ้านรางปลาหมอ 2 0 0 0 2
75 บ้านไผ่คอกวัว 2 0 0 0 2
76 วัดท้องไทร 2 0 0 0 2
77 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1 3 2 0 6
78 วัดตุ๊กตา 1 3 2 0 6
79 วัดท่าข้าม 1 3 1 0 5
80 บ้านห้วยกรด 1 3 0 0 4
81 วัดโคกเขมา 1 3 0 0 4
82 บ้านคลองนกกระทุง 1 2 1 0 4
83 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1 2 0 0 3
84 วัดทุ่งน้อย 1 1 0 0 2
85 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 0 2
86 วัดเกษตราราม 1 1 0 0 2
87 วัดน้อย 1 0 1 1 2
88 บ้านนราภิรมย์ 1 0 1 0 2
89 วัดงิ้วราย 1 0 0 1 1
90 วัดสาลวัน 1 0 0 0 1
91 บ้านหอมเกร็ด 1 0 0 0 1
92 วัดดอนยอ 1 0 0 0 1
93 วัดทรงคนอง 1 0 0 0 1
94 บ้านบางเตย 1 0 0 0 1
95 มารีย์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
96 วัดห้วยตะโก 1 0 0 0 1
97 บ้านดอนทอง 1 0 0 0 1
98 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 0 2 0 0 2
99 บ้านบางม่วง 0 1 0 0 1
100 วัดสุวรรณาราม 0 1 0 0 1
101 วัดกลาง 0 0 1 0 1
102 วัดบางน้อยใน 0 0 1 0 1
103 วัดลาดสะแก 0 0 1 0 1
104 วัดสำโรง 0 0 1 0 1
105 เม่งฮั้วกงฮัก 0 0 1 0 1
106 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0 0
107 เจี้ยนหัว 0 0 0 0 0
108 นักบุญเปโต 0 0 0 0 0
109 วัดบางภาษี 0 0 0 0 0
รวม 558 205 77 8 848