สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดศรีมหาโพธิ์ 9 6 5 20 31 8 0 0 39
2 บ้านคลองใหม่ 8 5 2 15 16 5 0 0 21
3 บ้านกระทุ่มล้ม 8 1 8 17 24 4 2 0 30
4 วัดไร่ขิง 6 3 1 10 15 2 0 0 17
5 นาคประสิทธิ์ 6 1 3 10 15 5 1 1 21
6 วัดดอนหวาย 5 5 4 14 15 8 0 0 23
7 วัดจินดาราม 5 5 1 11 14 2 1 0 17
8 วัดบึงลาดสวาย 4 4 2 10 17 4 3 0 24
9 วัดโพธิ์ 4 1 3 8 12 6 1 0 19
10 วัดนราภิรมย์ 3 5 3 11 20 6 4 0 30
11 วัดไผ่หูช้าง 3 4 1 8 12 1 0 0 13
12 วัดหอมเกร็ด 3 3 5 11 12 6 2 0 20
13 คลองทางหลวง 3 3 0 6 7 2 1 0 10
14 วัดบางหลวง 3 1 3 7 17 3 3 0 23
15 วัดละมุด 3 1 0 4 6 1 0 0 7
16 วัดลานคา 2 6 1 9 13 8 4 1 25
17 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 2 5 5 12 20 4 0 0 24
18 วัดท่าพูด 2 3 2 7 11 0 3 0 14
19 สุคนธีรวิทย์ 2 2 1 5 10 1 0 0 11
20 วัดลานตากฟ้า 2 1 2 5 10 5 2 0 17
21 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
22 วัดเชิงเลน 1 4 0 5 9 1 0 0 10
23 ยอแซฟอุปถัมภ์ 1 3 1 5 3 3 1 0 7
24 วัดศีรษะทอง 1 1 2 4 6 4 1 0 11
25 บ้านประตูน้ำพระพิมล 1 1 2 4 4 1 1 0 6
26 วัดกลางบางแก้ว 1 1 1 3 10 4 2 0 16
27 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1 1 1 3 6 8 4 0 18
28 วัดบางปลา 1 1 1 3 6 4 2 0 12
29 วัดบางพระ 1 1 1 3 6 0 0 0 6
30 เดชอนุสรณ์ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
31 วัดปรีดาราม 1 0 2 3 5 2 0 0 7
32 บ้านบางเลน 1 0 1 2 14 2 1 0 17
33 วัดบัวหวั่น 1 0 1 2 7 1 1 1 9
34 บ้านพาดหมอน 1 0 1 2 2 1 0 0 3
35 วัดผาสุการาม 1 0 0 1 4 1 0 0 5
36 วัดพระมอพิสัย 1 0 0 1 3 2 0 0 5
37 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
38 บ้านคลองโยง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
39 บ้านห้วยพลู 1 0 0 1 3 0 0 1 3
40 บ้านเพลินวัฒนา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
41 บ้านห้วยกรด 1 0 0 1 1 3 0 0 4
42 วัดสาลวัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านหอมเกร็ด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 วัดดอนยอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 วัดทรงคนอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 0 2 1 3 8 4 0 0 12
47 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 0 2 1 3 6 6 4 0 16
48 ตลาดเจริญสุข 0 2 1 3 5 4 1 1 10
49 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 0 2 1 3 4 1 0 1 5
50 วัดวังน้ำขาว 0 1 2 3 7 6 1 0 14
51 สกลวิทยา 0 1 2 3 6 2 0 0 8
52 อนุบาลแสงอรุณ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
53 บุญยศรีสวัสดิ์ 0 1 0 1 6 4 1 0 11
54 วัดสรรเพชญ 0 1 0 1 6 1 0 0 7
55 วัดไทร 0 1 0 1 3 3 0 0 6
56 ตลาดเกาะแรต 0 1 0 1 3 2 0 0 5
57 วัดศิลามูล 0 1 0 1 3 2 0 0 5
58 คลองบางกระทึก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
59 บ้านคลองบางกระจัน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
60 วัดบ่อตะกั่ว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
61 วัดไทยาวาส 0 1 0 1 3 0 0 0 3
62 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 0 1 0 1 1 3 2 0 6
63 บ้านคลองนกกระทุง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
64 บ้านบางเตย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดนิลเพชร 0 0 3 3 7 1 0 0 8
66 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 0 0 2 2 7 5 0 0 12
67 วัดรางกำหยาด 0 0 2 2 6 1 2 0 9
68 วัดประชานาถ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
69 วัดพุทธธรรมรังษี 0 0 1 1 4 1 2 0 7
70 ตลาดรางกระทุ่ม 0 0 1 1 3 1 1 0 5
71 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 3 1 0 6
72 วัดบัวปากท่า 0 0 1 1 2 1 1 0 4
73 วัดสุขวัฒนาราม 0 0 1 1 2 0 1 0 3
74 วัดตุ๊กตา 0 0 1 1 1 3 2 0 6
75 วัดท่าข้าม 0 0 1 1 1 3 1 0 5
76 วัดโคกเขมา 0 0 1 1 1 3 0 0 4
77 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 0 0 0 0 4 2 1 0 7
78 วัดบางช้างใต้ 0 0 0 0 4 2 1 0 7
79 บ้านไผ่หลวง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
80 บ้านตากแดด 0 0 0 0 3 2 0 0 5
81 บ้านดงเกตุ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
82 บ้านคลองพระมอพิสัย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
83 บ้านบางประแดง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
84 วัดไผ่สามตำลึง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
85 บ้านรางปลาหมอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
86 บ้านไผ่คอกวัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
87 วัดท้องไทร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
88 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
89 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
90 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 วัดเกษตราราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 วัดน้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
93 บ้านนราภิรมย์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
94 วัดงิ้วราย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
95 มารีย์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 วัดห้วยตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
99 บ้านบางม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 วัดกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 วัดบางน้อยใน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 วัดลาดสะแก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 วัดสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 เม่งฮั้วกงฮัก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 เจี้ยนหัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 นักบุญเปโต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 วัดบางภาษี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 109 102 91 302 558 205 77 8 840