สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดไร่ขิง 11 5 3 19 26 2 0 0 28
2 วัดศรีมหาโพธิ์ 10 6 6 22 33 8 0 0 41
3 บ้านกระทุ่มล้ม 10 1 8 19 26 4 2 2 32
4 บ้านคลองใหม่ 8 5 2 15 16 5 0 0 21
5 วัดดอนหวาย 7 6 5 18 18 9 0 0 27
6 วัดจินดาราม 6 5 1 12 15 2 1 0 18
7 วัดโพธิ์ 6 4 4 14 17 9 1 1 27
8 นาคประสิทธิ์ 6 1 3 10 15 5 1 1 21
9 วัดบึงลาดสวาย 5 4 2 11 18 5 3 0 26
10 วัดหอมเกร็ด 4 3 5 12 13 6 2 0 21
11 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 4 3 2 9 13 7 4 2 24
12 วัดลานคา 3 6 1 10 14 8 4 1 26
13 วัดนราภิรมย์ 3 5 3 11 20 6 4 0 30
14 วัดไผ่หูช้าง 3 4 1 8 12 1 0 0 13
15 คลองทางหลวง 3 3 0 6 7 2 1 0 10
16 วัดท่าข้าม 3 2 1 6 7 3 1 0 11
17 วัดบางหลวง 3 1 3 7 17 3 3 0 23
18 วัดละมุด 3 1 0 4 6 1 0 0 7
19 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 2 5 5 12 21 4 0 0 25
20 วัดท่าพูด 2 3 2 7 11 0 3 0 14
21 สุคนธีรวิทย์ 2 2 1 5 10 1 0 0 11
22 วัดลานตากฟ้า 2 1 2 5 10 6 2 0 18
23 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 2 0 1 3 5 2 1 0 8
24 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
25 วัดเชิงเลน 1 4 0 5 9 1 0 0 10
26 ตลาดเจริญสุข 1 3 2 6 8 4 2 1 14
27 ยอแซฟอุปถัมภ์ 1 3 1 5 3 3 1 0 7
28 วัดศีรษะทอง 1 1 2 4 6 4 1 0 11
29 บ้านประตูน้ำพระพิมล 1 1 2 4 4 1 1 0 6
30 วัดกลางบางแก้ว 1 1 1 3 10 4 2 0 16
31 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1 1 1 3 6 8 4 0 18
32 วัดบางปลา 1 1 1 3 6 4 2 0 12
33 วัดบางพระ 1 1 1 3 6 0 0 0 6
34 บ้านเพลินวัฒนา 1 1 1 3 2 4 0 0 6
35 วัดสรรเพชญ 1 1 0 2 7 1 0 0 8
36 วัดพระมอพิสัย 1 1 0 2 4 2 0 0 6
37 บ้านคลองบางกระจัน 1 1 0 2 4 0 0 0 4
38 เดชอนุสรณ์ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
39 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1 0 3 4 9 5 0 0 14
40 วัดปรีดาราม 1 0 2 3 5 2 0 0 7
41 บ้านบางเลน 1 0 1 2 14 2 1 0 17
42 วัดบัวหวั่น 1 0 1 2 7 1 1 1 9
43 วัดตุ๊กตา 1 0 1 2 2 4 2 0 8
44 บ้านพาดหมอน 1 0 1 2 2 1 0 0 3
45 วัดผาสุการาม 1 0 0 1 4 1 0 0 5
46 บ้านคลองโยง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
47 บ้านห้วยพลู 1 0 0 1 3 0 0 1 3
48 วัดทรงคนอง 1 0 0 1 1 3 0 1 4
49 บ้านห้วยกรด 1 0 0 1 1 3 0 0 4
50 วัดสาลวัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านหอมเกร็ด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดดอนยอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดประชานาถ 0 3 1 4 7 4 0 1 11
54 บุญยศรีสวัสดิ์ 0 3 0 3 8 4 2 0 14
55 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 0 2 1 3 8 4 0 0 12
56 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 0 2 1 3 4 1 0 1 5
57 วัดนิลเพชร 0 1 3 4 8 2 0 0 10
58 วัดวังน้ำขาว 0 1 2 3 7 6 1 0 14
59 สกลวิทยา 0 1 2 3 6 2 0 0 8
60 อนุบาลแสงอรุณ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
61 วัดไทร 0 1 0 1 3 3 0 0 6
62 ตลาดเกาะแรต 0 1 0 1 3 2 0 0 5
63 วัดศิลามูล 0 1 0 1 3 2 0 0 5
64 คลองบางกระทึก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
65 วัดบ่อตะกั่ว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
66 วัดไทยาวาส 0 1 0 1 3 0 0 0 3
67 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 0 1 0 1 1 3 2 0 6
68 บ้านคลองนกกระทุง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
69 บ้านบางเตย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านลานแหลม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 วัดรางกำหยาด 0 0 2 2 6 1 2 0 9
72 วัดพุทธธรรมรังษี 0 0 1 1 4 1 2 0 7
73 ตลาดรางกระทุ่ม 0 0 1 1 3 1 1 0 5
74 วัดท้องไทร 0 0 1 1 3 0 0 0 3
75 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 3 1 0 6
76 วัดบัวปากท่า 0 0 1 1 2 1 1 0 4
77 บ้านนราภิรมย์ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
78 วัดสุขวัฒนาราม 0 0 1 1 2 0 1 0 3
79 วัดโคกเขมา 0 0 1 1 1 3 0 0 4
80 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 0 0 0 0 4 2 1 0 7
81 วัดบางช้างใต้ 0 0 0 0 4 2 1 0 7
82 บ้านไผ่หลวง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
83 บ้านตากแดด 0 0 0 0 3 2 0 0 5
84 วัดไผ่สามตำลึง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
85 บ้านดงเกตุ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
86 บ้านคลองพระมอพิสัย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
87 บ้านบางประแดง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
88 บ้านรางปลาหมอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
89 บ้านไผ่คอกวัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
90 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
91 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
93 วัดเกษตราราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 วัดน้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
95 วัดงิ้วราย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
96 วัดไผ่จรเข้ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
97 มารีย์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 วัดห้วยตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 บ้านบางม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 วัดบางน้อยใน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 วัดลาดสะแก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 วัดสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 เม่งฮั้วกงฮัก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 เจี้ยนหัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 นักบุญเปโต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 วัดบางภาษี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 138 121 103 362 621 222 79 16 922